Μέτρα για τον περιορισμό των αερογενών λοιμώξεων

Πρόσφατα δεδομένα σχετικά με τον περιορισμό των αερογενών λοιμώξεων συνοψίζει ο καθηγητής της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιωάννης Τζούτζας. 

Η λήψη μέτρων ατομικής προστασίας, η καθαριότητα των επιφανειών, η αποφυγή στενού συγχρωτισμού και ο εμβολιασμός αποτελούν κεντρικούς άξονες στη στρατηγική περιορισμού της διάδοσης των αερογενών λοιμώξεων.

Σε χώρους συγκέντρωσης πολλών ατόμων και ακόμα ιδιαίτερα σε χώρους παροχής  υπηρεσιών υγείας, είναι ιδιαίτερα σημαντική η εξασφάλιση ποιοτικού αέρα, απαλλαγμένου από μικρόβια, μικροσωματίδια, διοξείδιο του άνθρακα και  οργανικές πτητικές ενώσεις.

Σχετικά με τη διακίνηση μολυσματικών παραγόντων σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, πολλές βιβλιογραφικές πηγές περιγράφουν τη διαδρομή και την κινητικότητα παθογόνων  μικροοργανισμών, ιδιαίτερα μάλιστα ιών, όταν αυτοί εκπέμπονται λόγω φτερνίσματος ή βηξίματος ή εκτέλεσης ιατρικών πράξεων.

Ιδιαίτερη σημασία διαδραματίζουν η απόσταση της πηγής από τον επίδοξο λήπτη/ασθενή, οι διαστάσεις  του χώρου, η κίνηση του αέρα, η υγρασία του περιβάλλοντος, αλλά και οι διαστάσεις του σταγονιδίου που περικλείουν  τον παθογόνο μικροοργανισμό.

Επιπλέον του συνήθους εξαερισμού που πρέπει να γίνεται  μέσω των παραθύρων του οικήματος και επειδή αυτό δεν είναι δυνατόν πολλές φορές να διενεργείται κατά τις ώρες λειτουργίας της εγκατάστασης, συστήνεται  η ύπαρξη μηχανοκινούμενων μονάδων απαγωγών σωμάτων, που είτε συνεχώς, είτε κατά τακτά χρονικά διαστήματα θα ενεργοποιούνται  και θα ανανεώνουν τον αέρα του χώρου, απομακρύνοντας τον επιβαρυμένο αέρα, στο εξωτερικό περιβάλλον και εισάγοντας ανανεωμένες ποσότητες.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα εγκατάστασης  μηχανοκινούμενων μονάδων, εφοδιασμένων με φίλτρα  ενεργού  άνθρακα και φίλτρα HEPA  που αποδεδειγμένα  βελτιώνουν την ποιότητα του εισπνεόμενου  αέρα, απορροφώντας τα  μικροσωματίδια και τους ρύπους ,προσφέροντας ανανεωμένο αέρα στο χώρο.

Όλα τα παραπάνω υποστηρίζονται και από το ECDC που δηλώνει κατηγορηματικά ότι η ποιότητα του αέρα  αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στον περιορισμό των αερογενών λοιμώξεων.


 

Πηγή: skai.gr