Κλείσιμο

Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για περιβαλλοντικό πρόγραμμα

Tη χρηματοδότηση 50 περιβαλλοντικών προγραμμάτων με 66 εκατ. ευρώ σε 14 χώρες μέλη, στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος «LIFE-Περιβάλλον 2006» αποφάσισε την Πέμπτη στις Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Για την Ελλάδα αποφασίστηκε να χρηματοδοτηθεί με 0,93 εκατ. ευρώ το πρόγραμμα ``GREEN BANKING 4 LIFE`` το οποίο εξετάζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις προϊόντων και υπηρεσιών στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Tο πρόγραμμα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη οικολογικών προϊόντων και τη διαχείριση της κατανάλωσης ενεργειακών πόρων.
Στόχος των έργων που επιλέχθηκαν είναι να γίνει επίδειξη νέων μεθόδων και τεχνικών αντιμετώπισης πολυποίκιλων περιβαλλοντικών προβλημάτων στην Ευρώπη. Τα 50 έργα που λαμβάνουν κοινοτική χρηματοδότηση υλοποιούνται στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, την Ισπανία, τη Σουηδία και τη Μεγάλη Βρετανία. Οι συνολικές επενδύσεις για τα 50 έργα φτάνουν τα 214 εκατ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα χορηγήσει 66 εκατ. ευρώ.
Η Επιτροπή έλαβε 464 προτάσεις χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος «LIFE-Περιβάλλον», από ένα ευρύ φάσμα ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών.
Το «LIFE» είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη έργων που αφορούν το περιβάλλον και τη διατήρηση της φύσης σε όλη την ΕΕ, καθώς και σε ορισμένες υποψήφιες χώρες.
Πηγή: ΑΠΕ
Πηγή: skai.gr