Κλείσιμο

Χωριστή τροπολογία ΚΚΕ για αφαίρεση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι

Της Ναντίν Χαρδαλιά

Δική του τροπολογία για τη συνολική όπως αναφέρει «καταδίκη της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής», κατέθεσε το ΚΚΕ.

Με αυτή προτείνεται να προστεθεί στην εκλογική νομοθεσία, η αποστέρηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε καταδικασθέντες για διεύθυνση ή συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και να εκπίπτουν αυτοδικαίως του αξιώματός τους δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι ή πρόεδροι κοινοτήτων, περιφερειάρχες ή περιφερειακοί σύμβουλοι, καθώς και ευρωβουλευτές.

Υπενθυμίζεται ότι με την αλλαγή του Ποινικού Κώδικα από τον ΣΥΡΙΖΑ, προβλεπόταν ότι αν ο υπαίτιος καταδικάσθηκε σε ποινή κάθειρξης, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλλει αποστέρηση της δημόσιας θέσης ή του δημόσιου ή αυτοδιοικητικού αξιώματος, που κατέχει «εφόσον η πράξη του συνιστά βαριά παράβαση των καθηκόντων του».

Αναλυτικά η τροπολογία έχει ως εξής:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών: «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

Θέμα: Μέτρα για τη συνολική καταδίκη της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Για τη συνολική καταδίκη της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ καταθέτει την πιο κάτω τροπολογία.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών: «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

προστίθεται άρθρο ως εξής:

ΑΡΘΡΟ

1. Το άρθρο 5 στοιχείο β) του Π.Δ. 26/2012 τροποποιείται ως εξής: Όσοι στερήθηκαν το δικαίωμα αυτό λόγω ποινικής καταδίκης για τα εγκλήματα  των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 187  Π.Κ.

2. α) Στο άρθρο 14 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 10, ως εξής: Δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι ή πρόεδροι κοινοτήτων που έχουν καταδικαστεί για τα εγκλήματα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 187 Π.Κ. εκπίπτουν αυτοδίκαια από το αξίωμά τους.

β) Στο άρθρο 117 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής: Περιφερειάρχες ή περιφερειακοί σύμβουλοι που έχουν καταδικαστεί για τα εγκλήματα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 187 Π.Κ. εκπίπτουν αυτοδίκαια από το αξίωμά τους.

3. Στο άρθρο 2 του ν. 4255/2014, όπως ισχύει, προστίθεται παρ. 5, ως εξής: Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχει καταδικαστεί για τα εγκλήματα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 187 Π.Κ. εκπίπτει αυτοδίκαια από το αξίωμά του.

 

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2020

Οι προτείνοντες Βουλευτές

ΠΑΦΙΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ

Πηγή: skai.gr