Φ. Κουβέλης: «Να δοθεί πολιτική απάντηση για τα δάση»

Με αφορμή τον οικοδομικό συνεταιρισμό στη θέση Βαθύρεμα στα Νέα Στείρα Ευβοίας
«Με την οροθεσία που έγινε στον εν λόγω οικισμό, οδηγήθηκαν τα πράγματα στον αποχαρακτηρισμό της εκτάσεως των τριακοσίων και πλέον στρεμμάτων ως δασικών εκτάσεων. Ο αποχαρακτηρισμός αυτός εξυπηρετήθηκε από τον ίδιο το δασάρχη. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο δασάρχης, εκδίδοντας την πράξη χαρακτηρισμού δεν έκανε τον απαραίτητο σχολιασμό της πράξης οροθεσίας του νομάρχη, ότι δηλαδή δεν ήταν νόμιμη αφού συμπεριλάμβανε δασικές εκτάσεις. Και επίσης η έκθεση των ελεγκτών αναφέρει με σαφήνεια -και λιτότητα θα έλεγα-, ότι εκτάσεις που οικοπεδοποιούνται μέσω της οροθεσίας αγοράστηκαν μεταξύ άλλων από δημοσίους υπαλλήλους, δασικούς και μη».
«Πρέπει να δοθεί μία πολιτική απάντηση. Δυστυχώς η απάντηση που δίνεται είναι δασοκτόνα, διότι μέσα από το σχέδιο νόμου ανοίγει ο δρόμος προκειμένου να αποχαρακτηρίσουν πολλές εκτάσεις και να έχουμε την απαγορευόμενη από το Σύνταγμα μεταβολή του προορισμού των συγκεκριμένων αυτών εκτάσεων. Για αυτό ακριβώς υποστήριξα και την άποψη ότι έχουμε ευθεία παραβίαση του άρθρου 24 του Συντάγματος και ειδικότερα της ερμηνευτικής δήλωσης που υπάρχει στο άρθρο αυτό του Συντάγματος».
«...Ηθελα να πω ότι για την απαλλαγή από το δικαστήριο στην οποία αναφέρθηκε ο υφυπουργός, η απαλλαγή για τον δασονόμο έγινε λόγω ελλείψεως δόλου...»
Πηγή: skai.gr