Δείτε την τροπολογία εδώ

Την επέκταση της άρσης του αξιόποινου για μέλη πρώην Διοικήσεων θυγατρικών εταιριών της ΕΟΜΜΕΧ, που τελούν υπό εκκαθάριση, για χρέη πάσης φύσεως των εταιριών αυτών προς τρίτους και συγκεκριμένα σύμφωνα με τον Στέργιο Πιτσιόρλα και για την περίπτωση της έκδοσης επιταγών, προβλέπει τροπολογία του Υπουργείου Οικονομίας που κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίζεται σήμερα.

Η ρύθμιση ορίζει ότι «απαλλάσσονται τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα που διετέλεσαν Πρόεδροι, Διευθύνοντες Σύμβουλοι και μέλη Δ.Σ. των θυγατρικών της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε από τις διατάξεις που προβλέπουν την προσωπική και αλληλέγγυο ευθύνη φυσικών προσώπων με νομικά πρόσωπα ή προσωπική κράτηση ή άλλα μέτρα διοικητικού καταναγκασμού για τη μη καταβολή από τις ανωτέρω εταιρείες πάσης φύσεως χρεών και προς τρίτους», διευκρινίζοντας παράλληλα ότι τα πρόσωπα αυτά δεν διώκονται ποινικά για αδικήματα των οποίων η αντικειμενική υπόσταση συνίσταται στην παράλειψη των προαναφερθέντων υποχρεώσεων προς τρίτους.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, η ρύθμιση έρχεται να ρυθμίσει μία παράλειψη σε παλαιότερους νόμους του 2012 και 2013, εξαιτίας της οποίας προέκυψαν δικαστικά ζητήματα για τέτοια πρόσωπα.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι ανάλογη ρύθμιση είχε επιχειρήσει να περάσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και το 2016, αλλά υποχρεώθηκε σε απόσυρσή της μετά από αντιδράσεις της αντιπολίτευσης.

Πηγή: Ναντίν Χαρδαλιά