Απάντηση Χρ. Σταϊκούρα (Μέρος 1ο)

Απάντηση Χρ. Σταϊκούρα (Μέρος 1ο)
Με ικανοποίηση διαπιστώνω πως οι θέσεις που κατέθεσα αναφορικά με το Προσχέδιο Προϋπολογισμού του 2009 έχουν αποτελέσει το εφαλτήριο για τη διεξαγωγή ενός έντονου και ενδιαφέροντος διαδικτυακού διάλογου.

Ωστόσο, για να είναι συνάμα εποικοδομητικός και αμφίδρομος, θα ήθελα να παραθέσω στοιχεία που θα τεκμηριώνουν τις σκέψεις και απόψεις μου αναφορικά με: α) την πορεία της ελληνικής οικονομίας (που βλέπω απασχολεί πολλούς από εσάς), β) τη διάρθρωση του Προϋπολογισμού του 2009, και γ) τα μέτρα της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης.

1. Η πορεία της ελληνικής οικονομίας, παρά το δυσμενές παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ικανοποιητική. Η κυβέρνηση, με τη στρατηγική και το μίγμα των πολιτικών της, κερδίζει το στοίχημα. Οι εκτιμήσεις και οι προβλέψεις διεθνών οργανισμών, με την όποια επισφάλεια ενσωματώνουν ιδιαίτερα στις τρέχουσες συνθήκες ρευστότητας, αλλά και τα αποτελέσματα των πρώτων τριμήνων του 2008, επιβεβαιώνουν τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας. Τα αποτελέσματα είναι μετρήσιμα:

- Ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης διαμορφώθηκε στο 3,5% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008, υπερδιπλάσιος από το μέσο όρο της ευρωζώνης (η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ρυθμό μεγέθυνσης 3,3% για το 2008).

- Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες σταθερής αγοραστικής δύναμης ανήλθε στο 98,6% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2007, από 93,9% το 2004.

- Το δημόσιο χρέος της γενικής κυβέρνησης μειώθηκε στο 94,8% του ΑΕΠ το 2007 από 98,9% το 2004.

- Οι επενδύσεις ενισχύθηκαν στο 25,7% του ΑΕΠ το 2007, από 24,4% το 2004.

- Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 8,3% το 2007, από 10,5% το 2004 (7,2% το 2ο τρίμηνο του 2008).

- Ειδικότερα, το ποσοστό ανεργίας των νέων μειώθηκε στο 20,6% το 2ο τρίμηνο του 2008, το χαμηλότερο ποσοστό από τότε που διεξάγεται η έρευνα εργατικού δυναμικού.

- Το ποσοστό απασχόλησης ενισχύθηκε στο 61,4% το 2007, από 59,4% το 2004 (62% το 2ο τρίμηνο του 2008).

- Οι κοινωνικές μεταβιβάσεις ενισχύθηκαν στο 17,3% του ΑΕΠ το 2007, από 15,6% του ΑΕΠ το 2004, ποσοστιαία αύξηση που αντιστοιχεί σε ενίσχυση αυτών των δαπανών κατά 5 δισ. ευρώ περίπου.

Αυτή όμως η ικανοποιητική πορεία της ελληνικής οικονομίας δεν σημαίνει ότι έχουν επιλυθεί όλα τα προβλήματά της. Υπάρχουν ακόμη χρόνιες αδυναμίες, υστερήσεις, αγκυλώσεις και παθογένειες, οι οποίες και αναδεικνύονται με τον πιο εμφατικό τρόπο στη σημερινή δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία.

Συγκριμένα:

- Το διευρυμένο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, κυρίως λόγω της υψηλής ζήτησης της οικονομίας και του ελλείμματος ανταγωνιστικότητας, αν και δε δημιουργεί πρόβλημα χρηματοδότησης, υπονομεύει τις μακροχρόνιες αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

- Ο πληθωρισμός διατηρείται σε υψηλά επίπεδα και ενισχύεται κυρίως λόγω εξωγενών παραγόντων, αντανακλώντας κάποιους μακροοικονομικούς παράγοντες αλλά και την ακαμψία σε ορισμένες αγορές προϊόντων και εργασίας.

- Το δημόσιο χρέος, παρά τη σημαντική μείωσή του, εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα υψηλό και να στερεί πόρους από την άσκηση αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι πληρωμές τόκων για το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης θα ανέλθουν στα 11,3 δισ. ευρώ (ή 4,6% του ΑΕΠ) το 2008.

- Η ανεργία, παρά τη μείωση της, παραμένει σε υψηλά επίπεδα, ιδιαίτερα σε νέους και γυναίκες.

- Το επίπεδο φτώχειας, παρά τη διαχρονική, σε απόλυτους όρους, βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης του πληθυσμού, παραμένει υψηλό. Αυτό οφείλεται, κυρίως, στη μειωμένη αποτελεσματικότητα των κοινωνικών δαπανών στην Ελλάδα.

- Το έλλειμμα των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών παραμένει υψηλό.

Η αντιμετώπιση των προαναφερθέντων παθογενειών της ελληνικής οικονομίας καθιστά απαραίτητη τη συνέχιση του μεταρρυθμιστικού προγράμματος της Κυβέρνησης.

Σύμφωνα και με την Ενδιάμεση Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζα της Ελλάδας (Οκτώβριος 2008), οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις είναι απαραίτητες ιδίως στην παρούσα φάση και για τη θωράκιση της ελληνικής οικονομίας έναντι της δυσμενούς διεθνούς συγκυρίας.

Αν αυτό δεν επιτευχθεί, οι αρνητικές συνέπειες θα είναι σοβαρότερες, θα διαρκέσουν περισσότερο και το μεγαλύτερο μέρος τους θα το επωμίζονται οι οικονομικά ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες.

Θα επανέλθω για να απαντήσω στις θέσεις σας για το προσχέδιο του Προϋπολογισμού.
Πηγή: skai.gr