Προσοχή στους επιτήδειους

Προσοχή στους επιτήδειους
Την προσοχή του κοινού εφιστά ο ΟΚΑΝΑ για κυκλώματα επιτηδείων, οι οποίοι συγκεντρώνουν χρήματα, με σκοπό δήθεν την οικονομική ενίσχυση θεραπευτικών προγραμμάτων του οργανισμού.

Τα κυκλώματα αυτά εισπράττουν χρήματα είτε μέσω της πώλησης εντύπων και αντικειμένων είτε με τη μορφή εράνου, κόβοντας αποδείξεις χωρίς διάτρηση, οι οποίες φέρουν πλαστές σφραγίδες.

Ο ΟΚΑΝΑ ενημερώνει το κοινό, ότι σε καμία περίπτωση δεν προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες για την ενίσχυση των προγραμμάτων του.
Πηγή: skai.gr