Ινστιτούτο βυζαντινού πολιτισμού στο Μυστρά

Ερευνητικό πανεπιστημιακό Ινστιτούτο με την επωνυμία \"Ινστιτούτο Βυζαντινού Πολιτισμού\" ιδρύει το υπουργείο Παιδείας στο Μυστρά.

Στόχος του Ινστιτούτου, που θα λειτουργεί στο πλαίσιο της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, θα είναι η διεξαγωγή ερευνών σε συνεργασία με ερευνητικούς φορείς όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού.

Παράλληλα, το Ινστιτούτο θα αποτελέσει κέντρο μεταπτυχιακών σπουδών σε θέματα Βυζαντινού Πολιτισμού, ενώ θα οργανώνει επιστημονικές συναντήσεις και συνέδρια με ειδικούς απ\' όλο τον κόσμο.

Η απόφαση για την ίδρυση του Ινστιτούτου δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Πηγή: skai.gr