Έκλεισε η υπόθεση Novartis στις ΗΠΑ - Δεν υπάρχει εμπλοκή Ελλήνων πολιτικών

Έκλεισε στις ΗΠΑ η υπόθεση Νοvartis με εξωδικαστικό συμβιβασμό μεταξύ του φαρμακευτικού κολοσσού της επιτροπής κεφαλαιαγοράς και του Αμερικανικού υπουργείου δικαιοσύνης.
 
Έκλεισε  με μια βόμβα για την ελληνικη πλευρά όπου η υπόθεση αυτή απασχολεί βουλή και δικαιοσύνη και πυροδοτεί το πολιτικό σκηνικό για 3 και πλέον χρόνια. 

Τι ανακοίνωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Tο Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι από την έρευνα αυτή δεν προέκυψαν όυτε υπήρχαν από την αρχή στοιχεία που να επιβαρύνουν Έλληνες πολιτικούς για συμμετοχή σε δωροληψίες και σε αθέμιτες πρακτικές τις οποίες η εταιρία αυτή ασκούσε σε διάφορες χώρες και για τις οποίες είχε ελεγχθεί. 

Όπως σχολίασε στο δελτίο του ΣΚΑΙ η Ιωάννα Μάνδρου αυτό δημιουργεί ισχυρά ρήγματα στο οικοδόμημα που είχε η προηγούμενη κυβέρνηση ότι οι Αμερικανοί έψαχναν ή είχαν εντοπίσει πολιτικά πρόσωπα να εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση όπως επίσης και καταφέρνει ισχυρά πλήγματα για τον τρόπο με τον οποίο οι εισαγγελικές αρχές στην χώρα μας οικοδόμησαν την ενοχοποίηση των 10 πολιτικών προσώπων. 

Από την άλλη η εταιρία Novartis Hellas σε ότι αφορά το ηθικό σκέλος σε αυτή την συμφωνία παραδέχτηκε αθέμιτες πρακτικές που αφορούσαν επαγγελματίες υγείας δηλαδή γιατρούς και την επιρροή που προσπαθούσε να έχει σε αυτούς τους επαγγελματίες για να έχει καλύτερη διείσδυση με τα προϊόντα της στην ελληνική αγορά και για τον λόγο αυτό πληρώνει ,από την συμφωνία αυτή, στους Αμερικανούς 233 εκατομμύρια πρόστιμο και αναλαμβάνει την υποχρέωση στο εξής να μην ακολουθήσει τέτοιες πρακτικές και αυτή την δέσμευση δεν την αναλαμβάνει στην θεωρία αλλά με συγκεκριμένες δεσμεύσεις και με χρονική διάρκεια τριετίας. 

 Η ανακοίνωση αναλυτικότερα εδώ