Ανακαλούνται ηλεκτρικά συστήματα σιδερώματος

Το υπουργείο Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και Γενική Γραμματεία Καταναλωτή) ανακοίνωσε ότι η εταιρεία Μαγνητική Α.Ε. προέβη σε διαδικασία εθελοντικής ανάκλησης για τα ηλεκτρικά συστήματα σιδερώματος JURO PRO 800 και JURO PRO 810, κατασκευής 2002/2003 με σήμανση στη μεταλλική ταμπέλα στο κάτω σημείο της συσκευής 0230,0235,0236,0240,0241,0244,0245,0248.
Η εταιρεία Μαγνητική Α.Ε. ύστερα από καταγγελία καταναλωτή, σύμφωνα με την οποία το προϊόν κατά τη χρήση του παρουσίασε έκρηξη, συνεργάστηκε άμεσα με την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας προσκομίζοντας δείγματα. Το πρόβλημα δεν έχει εμφανιστεί ή καταγραφεί σε άλλα δείγματα από χρήστες.
Οι καταναλωτές, που έχουν στην κατοχή τους το συγκεκριμένο προϊόν, καλούνται να μην το χρησιμοποιούν για λόγους ασφαλείας και να το προσκομίσουν στην εταιρεία Μαγνητική Α.Ε. για έλεγχο ασφαλείας.
Πηγή: ΑΠΕ
Πηγή: skai.gr