Ανα δίμηνο θα πραγματοποιείται από την 1η Ιανουαρίου η πληρωμή των επικουρικών συντάξεων από το ΤΕΑΔΥ αντί τριμήνου όπως συμβαίνει σήμερα. Η καταβολή θα γίνεται με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων.

Αναλυτικά ο τρόπος πληρωμής έχει ως εξής:

- 1η Φεβρουαρίου - για το 1ο δίμηνο (Ποσό σύνταξης από 1 Ιανουαρίου έως 28 Φεβρουαρίου)
- 1η Απριλίου - για το 2ο δίμηνο (Ποσό σύνταξης από 1 Μαρτίου έως και 30 Απριλίου)
- 1η Ιουνίου - για το 3ο δίμηνο (Ποσό σύνταξης από 1 Μαΐου έως 30 Ιουνίου)
- 1η Αυγούστου - για το 4ο δίμηνο (Ποσό σύνταξης από 1 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου)
- 1η Οκτωβρίου - για το 5ο δίμηνο (Ποσό σύνταξης από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Οκτωβρίου)
- 1η Δεκεμβρίου - για το 6ο δίμηνο (Ποσό σύνταξης από 1 Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου)

Εξαιρούνται οι συνταξιούχοι, της πρώην ΙΑ Υπηρεσιακής Μονάδας (Τελωνειακών) των οποίων η καταβολή της Επικουρικής Σύνταξης θα εξακολουθήσει να γίνεται την 13η ημέρα κάθε μήνα , του Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α. και του Τ.Α.Δ.Κ.Υ. οι οποίοι θα εξακολουθήσουν να πληρώνονται την 24η ημέρα κάθε μήνα.

Πηγή: Γιάννης Καντέλης