«Αλλάζω θερμοσίφωνα»: Αντίστροφη μέτρηση για την πλατφόρμα – Τα ποσά και οι δικαιούχοι

Οι επιδοτήσεις για την αντικατάσταση ενεργοβόρων ηλεκτρικών θερμοσιφώνων θα είναι κλιμακωτές με εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια και θα φτάνουν έως και 60%

Σε φάση υλοποίησης περνάει το πρόγραμμα ανακύκλωσης θερμοσίφωνα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με νέους, σύγχρονης τεχνολογίας, ηλιακούς θερμοσίφωνες. 
Πρόκειται για το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα», το οποίο θα ξεκινήσει με περίπου 120.000 οικιακούς καταναλωτές.

ΟΙ επιδοτήσεις για την αντικατάσταση ενεργοβόρων ηλεκτρικών θερμοσιφώνων θα είναι κλιμακωτές με εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια και θα φτάνουν έως και 60%. 

Η πλατφόρμα για την έναρξη υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους αναμένεται να ανοίξει τις επόμενες μέρες και μέχρι το τέλος της εβδομάδας. 

Δικαιούχοι

Δυνητικοί ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι οικιακοί καταναλωτές που έχουν τοποθετημένο στην οικία τους (και όχι σε επαγγελματικό χώρο) ηλεκτρικό θερμοσίφωνα, τον οποίο επιθυμούν να αντικαταστήσουν.

Αιτήσεις υποβάλλονται από μεμονωμένα Φυσικά Πρόσωπα τα οποία έχουν γεννηθεί προ της 1η Ιανουαρίου 2006 και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. 

Δεν είναι δυνατή η υποβολή άνω της μίας αίτησης για την ίδια κατοικία, από διαφορετικά φυσικά πρόσωπα.

Στις περιπτώσεις οικογενειών/νοικοκυριών με κύρια και δευτερεύουσα κατοικία, είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων και για τις δύο κατοικίες (Κύρια και Δευτερεύουσα), εφόσον οι αιτήσεις υποβάλλονται από διαφορετικά Φυσικά Πρόσωπα (Υπόχρεο και, Σύζυγο/ΜΣΣ) του ίδιουνοικοκυριού, εφόσον βέβαια καλύπτονται οι λοιπές προϋποθέσεις της παρούσας ενότητας.

Είδος και ύψος ενίσχυσης

Κάθε αίτηση χρηματοδότησης αφορά την επιδότηση της δαπάνης αγοράς ενός (1) νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα σε ποσοστό που κυμαίνεται από 50% έως 60% και μέχρι ενός ανώτατου επιτρεπόμενου ποσού επιχορήγησης, που εξαρτάται από τη χωρητικότητα της Δεξαμενής Ζεστού Νερού (Boiler) του συγκεκριμένου Ηλιακού Θερμοσίφωνα, καθώς και την εισοδηματική κατηγορία του ωφελούμενου (βλ. πίνακα στη συνέχεια).

PINAKAS

Διαβάσττε εδώ αναλυτικά όλες τις λεπτομέρειες για το πρόγραμμα «Αλλάζω θερμοσίφωνα»

Πηγή: skai.gr