Την ύπαρξη «δειλών» ενδείξεων μικρής βελτίωσης στην οικονομική δραστηριότητα της ευρωζώνης παρατηρεί ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ ή OECD) στην τελευταία μηνιαία του αναφορά που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα, 12 Μαρτίου. Πρωτεργάτες της γενικότερα ευοίωνης προοπτικής για την παγκόσμια οικονομία παραμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ιαπωνία.

Ο κύριος δείκτης του ΟΟΣΑ (CLI) είναι σχεδιασμένος να παρατηρεί σημεία καμπής στην οικονομική δραστηριότητα χωρών και περιοχών μέσω του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής (IIP) και επομένως να διαγιγνώσκει τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές βελτίωσης ή επιδείνωσης του ευρύτερου οικονομικού κλίματος.

Η προβλέψεις γίνονται σε σχέση με μια μακροπρόθεσμη εκτίμηση της οικονομικής τάσης και συνήθως πραγματοποιούνται έπειτα από 6 έως 9 μήνες.

Ο Οργανισμός συμπέρανε 0,2% μηνιαία ανάπτυξη στην ευρωζώνη με κριτήριο τα στατιστικά στοιχεία μεταξύ Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου, και παρατήρησε «πιθανή αλλαγή μομέντουμ» στη συνολική οικονομική δραστηριότητα των χωρών του κοινού νομίσματος. Δυσμενής παρέμεινε η ετήσια πρόβλεψη για την ευρωζώνη, που ανήλθε στο -5,3%, υποδηλώνοντας τη σοβαρή πιθανότητα ύφεσης το 2012.

Η ανάκαμψη των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ιαπωνίας παραμένει σταθερή ενώ αντίθετα προβλέπεται επιβράδυνση δραστηριότητας σε Κίνα και Βραζιλία.

Δείτε ολόκληρη την αναφορά εδώ.

Πηγή: Μαράκης Αλέξανδρος