Συμφωνία ΜIG – Aegean για την εξαγορά της Olympic Air (upd)

Συμφωνία ΜIG – Aegean για την εξαγορά της Olympic Air (upd)
Σε συμφωνία για την εξαγορά της Olympic Air από τον όμιλο της Μarfin Ιnvestmen Group (ΜΙG) προχώρησε η Aegean. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας τελεί υπό την έγκριση της Eπιτροπής Aνταγωνισμού, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση της MIG, το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 72 εκατ. ευρώ σε μετρητά και θα καταβληθεί τμηματικά.

Όπως αναφέρουν κύκλοι της Olympic Air, η εξαγορά συγκεντρώνει μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας καθώς στην ελληνική αγορά δραστηριοποιούνται ήδη οι Κυπριακές Αερογραμμές οι οποίες από τις 28 Οκτωβρίου θα επεκτείνουν τα εσωτερικά τους δρομολόγια στην Ελλάδα. Συνεπώς δεν υφίσταται ζήτημα στρέβλωσης του ανταγωνισμού.

Μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, η Olympic θα αποτελεί θυγατρική της εισηγμένης στο ΧΑ εταιρείας, «Αεροπορία Αιγαίου». Επιπλέον, θα διατηρηθούν παράλληλα τα δύο εμπορικά ονόματα «Olympic» και «Aegean» ενώ κάθε εταιρεία θα διατηρήσει το επιμέρους πτητικό έργο, το στόλο και το προσωπικό της.

Οι διοικητικές, εμπορικές και τεχνικές υπηρεσίες αναμένεται να ενοποιηθούν σταδιακά, στοχεύοντας στην εκμετάλλευση των απαραίτητων συνεργειών και στην αποδοτικότερη αξιοποίηση στόλου και δικτύου των δύο εταιρειών. Η συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης των αρμοδίων Επιτροπών Ανταγωνισμού και των λοιπών αρμόδιων εποπτικών αρχών, οι οποίες θα προσδιορίσουν το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής της.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Aegean Θεόδωρος Βασιλάκης, αν και οι δύο εταιρείες έχουν επενδύσει τα τελευταία χρόνια 2 δισ. ευρώ σε καινούριο στόλο, οργάνωση και καινοτόμες υπηρεσίες, ωστόσο η έλλειψη ικανού μεγέθους για να ανταγωνιστούμε σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο και η έντονη κρίση οδηγούν σε ζημιές και συρρίκνωση.

Κύκλοι του υπουργείου Mεταφορών σχολιάζουν πως πρόκειται για μια επιχειρηματική συμφωνία που προέκυψε και από την οικονομική κρίση, ενώ υπενθυμίζουν ότι η σημερινή τιμή πώλησης της Ολυμπιακής είναι πολύ μικρότερη από το τίμημα που εισέπραξε το δημόσιο το 2009.

Οι ίδιοι κύκλοι προσθέτουν ότι Aegean και Olympic Air εισφέρουν 270 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στα κρατικά ταμεία, ενώ η παλιά Ολυμπιακή κόστιζε στο δημόσιο περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Σχολιάζοντας την συμφωνία από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της MIG Ευθύμιος Μπουλούτας, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η συνεχιζόμενη επιδείνωση του εγχώριου οικονομικού περιβάλλοντος, συνετέλεσε στην αναπόφευκτη μείωση της επιβατικής μεταφορικής κίνησης κυρίως λόγω του περιορισμού του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών.

Ο κ. Μπουλούτας πρόσθεσε ότι η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της MIG να επικεντρωθεί στις κύριες δραστηριότητες της με θετικές προοπτικές, στοχεύοντας στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους μετόχους του Ομίλου κατά την προσδοκώμενη σταδιακή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας από τη βαθύτερη ύφεση των τελευταίων ετών.

Πηγή: skai.gr