Στο Λουξεμβούργο ο Γιώργος Αλογοσκούφης

Στο Λουξεμβούργο ο Γιώργος Αλογοσκούφης
Τις προγραμματικές θέσεις της νέας κυβέρνησης για την ελληνική οικονομία θα παρουσιάσει ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Αλογοσκούφης στα συμβούλια Εurogroup και Εcofin.

Στο Eurogroup oι υπουργοί θα συζητήσουν τις επιδόσεις της ευρωζώνης στο εξωτερικό εμπόριο, με βάση τις μεσοπρόθεσμες τάσεις ανταγωνιστικότητας και τις επιδράσεις από τις διακυμάνσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ. Επίσης θα συζητηθούν η οικονομική κατάσταση στην Ευρωζώνη και οι πρόσφατες εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές, καθώς και οι θέσεις του Eurogroup στη Σύνοδο της G 7 στις 19 Οκτωβρίου στην Ουάσιγκτον.

Θα γίνει ακόμα επισκόπηση της προόδου που έχει γίνει όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας για τη βελτίωση της ευελιξίας και της ασφάλειας, με βάση τις ενιαίες κατευθυντήριες γραμμές που υιοθέτησε φέτος το Eurogroup.

Στο Ecofin θα συζητηθεί ο τερματισμός της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος για τη Βρετανία (η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η κατάσταση υπερβολικού ελλείμματος αποκαταστάθηκε κατά τρόπο αξιόπιστο και βιώσιμο) και η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος για την Τσεχία.

Θα συζητηθούν ακόμα η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του προληπτικού σκέλους του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, η βελτίωση της ποιότητας των δημοσίων οικονομικών, η πρόσφατη αναταραχή στις χρηματοπιστωτικές αγορές, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η εισήγηση της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής για την ευελιξία με ασφάλεια στην αγορά εργασίας και ο διάλογος με τρίτες χώρες.
Πηγή: skai.gr