Νέα συνάντηση στις Βρυξέλλες

Νέα συνάντηση στις Βρυξέλλες
Με στόχο τον καθορισμό ενιαίας διαπραγματευτικής βάσης για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, προσέρχονται το μεσημέρι της Παρασκευής στις Βρυξέλλες οι 27 ευρωπαίοι ηγέτες.

Οι 27, κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνόδου Κορυφής, θα αναζητήσουν κοινή θέση ενόψει και της Διευρυμένης Συνόδου στην Ουάσιγκτον  της G20  στις 15 Νοεμβρίου.

Η ΕΕ επιμένει στην ανάγκη δημιουργίας ενός νέου διεθνούς χρηματοοικονομικού συστήματος, ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον οι αλυσιδωτές επιπτώσεις που έφερε η σημερινή κρίση στον χρηματοπιστωτικό τομέα, αλλά και για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας.

Η γαλλική προεδρία προτείνει στους ευρωπαίους ηγέτες να συμφωνήσουν στην ανάγκη ενίσχυσησης της διαφάνειας στις χρηματαγορές και στη λήψη των αναγκαίων μέτρων για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών και εποπτικών μηχανισμών.

Προτείνει ακόμη να καταγραφούν επισήμως όλες οι εταιρείες αξιολόγησης, ώστε να έχουν καλύτερη εποπτεία και να δημιουργηθεί ένας κώδικας συμπεριφοράς, ώστε να μειωθούν τα κίνητρα των χρηματοπιστωτικών οργανισμών για επενδύσεις υψηλού κινδύνου. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται συγκεκριμένο πλαίσιο αποζημιώσεων.

Τέλος, η γαλλική προεδρία υποστηρίζει ότι θα πρέπει να αναθεωρηθούν τα πρότυπα κεφαλαιακής επάρκειας και να προωθηθούν οι κατάλληλοι τρόποι διαχείρισης των κινδύνων που συνεπάγεται η τιτλοποίηση των πιστώσεων των χρηματοοικονομικών οργανισμών.

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να ενισχυθεί η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των εποπτικών και των νομοθετικών αρχών (όσον αφορά στην επίβλεψη των δραστηριοτήτων των πολυεθνικών ομίλων επιχειρήσεων), και να ενισχυθούν οι μηχανισμοί ελέγχου στους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς στην πρόληψη σοβαρών προβλημάτων στη λειτουργία των αγορών.
Πηγή: skai.gr