Η Eurobank EFG απέκτησε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Nacionalna Stedionica Banka

Ο Όμιλος Eurobank EFG ανακοίνωσε ότι απέκτησε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της σερβικής τράπεζας Nacionalna Stedionica Banka, μετά από συμφωνία που υπεγράφη με τη Σερβική Κυβέρνηση.

Ο Υπουργός Οικονομικών της Σερβικής Δημοκρατίας, Μλάνταν Ντίνκιτς, και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου της Eurobank EFG, Νικόλαος Νανόπουλος, υπέγραψαν σήμερα στο Βελιγράδι συμφωνία με την οποία η Eurobank EFG αποκτά το υπόλοιπο 37,7% της Nacionalna Stedionica Banka. Το Σεπτέμβριο του 2005 η Eurobank EFG απέκτησε, μέσω Δημόσιας Προσφοράς, το 52,5% της NSB, ποσοστό που στη συνέχεια ανήλθε στο 62,3%.

Η υπογραφή της σημερινής συμφωνίας μεταφέρει την ιδιοκτησία και τον έλεγχο της Nacionalna Stedionica Banka στον Όμιλο Eurobank EFG και ανοίγει το δρόμο για τη συγχώνευση της NSB με την Eurobank EFG A.D. Beorgrad και τη δημιουργία μίας τράπεζας που θα είναι μεταξύ των κορυφαίων σε μέγεθος και τεχνογνωσία σερβικών τραπεζών. Η νέα τράπεζα θα προσδώσει έμφαση στην τραπεζική ιδιωτών και τις μικρομεσαίες και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις.

Με βάση τα στοιχεία του 2005, η νέα τράπεζα που θα δημιουργηθεί μετά την συγχώνευση, θα έχει συνολικό ενεργητικό € 276 εκατ., καταθέσεις € 189 εκατ., δάνεια € 122 εκατ. και μετοχικό κεφάλαιο ύψους € 54 εκατ.

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ο Υπουργός Οικονομικών της Σερβίας, κ. Μλάνταν Ντίνκιτς, και ο Πρέσβης της Ελλάδος στη Σερβία, Χρήστος Παναγόπουλος, υπογράμμισαν τη συμβολή της συμφωνίας ως μία ακόμη απόδειξη των εξαιρετικών σχέσεων που διέπουν τις δύο χώρες.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου της Eurobank EFG, Νικόλαος Νανόπουλος, υπογράμμισε: "Το σύνολο των κεφαλαιακών μας επενδύσεων στη Σερβία πλέον υπερβαίνει τα €130 εκατ., εξαιρουμένων των απευθείας δανειακών μας δραστηριοτήτων προς τους σερβικούς οργανισμούς. Αντικατοπτρίζει τη διαρκή μας εμπιστοσύνη προς το μέλλον και τις προοπτικές της σερβικής οικονομίας. Στοχεύουμε στη συγχώνευση της Nacionalna Stedionica Banka με την Eurobank EFG A.D. Beograd και στη δημιουργία ενός ισχυρού και δυναμικού οργανισμού. Η νέα τράπεζα που θα δημιουργηθεί -μετά την εξασφάλιση των απαραιτήτων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές- θα διαθέτει ένα από τα ευρύτερα τραπεζικά δίκτυα στη Σερβία, το οποίο θα ανέρχεται σε 100 καταστήματα και θα απασχολεί περίπου 1.400 εργαζομένους. Επιπλέον, σκοπεύουμε να αναπτύξουμε περισσότερο το δίκτυο αυτό και να ενισχύσουμε περισσότερο την κεφαλαιακή βάση της τράπεζας, προκειμένου να επιτρέψουμε στο προσωπικό μας να διαδραματίσει κυρίαρχο ρόλο στην επιτυχία του εγχειρήματός μας".

Με την ευκαιρία της ενίσχυσης των επενδυτικών δραστηριοτήτων της στη Σερβία, η Eurobank EFG ανακοίνωσε επίσης την έναρξη ενός διετούς προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και προσφοράς στους τομείς της υγείας, της παιδείας και του περιβάλλοντος στη Σερβία. Το ύψος του προγράμματος αυτού αναμένεται να ανέλθει σε €3 εκατ. Από το ποσό αυτό, €1 εκατ. ήδη προορίζεται για το Κέντρο Υγείας της Σερβίας και την αγορά εξοπλισμού που απαιτείται για την έναρξη λειτουργίας του νέου Εθνικού Κέντρου «Βελιγραδίου» που ειδικεύεται στον τομέα Τομογραφίας εκπομπής ποσιτρονίων, το οποίο αποτελεί ένα πρόγραμμα εθνικής σημασίας στο πεδίο της πυρηνικής ιατρικής. Για το σκοπό αυτό, η EFG Eurobank A.D. Beograd έχει επίσης υπογράψει συμφωνία για τη χορήγηση δανειακής διευκόλυνσης ύψους €3 εκατ. υπό ευνοϊκούς όρους προς τον ίδιο οργανισμό.

Πηγή: ΑΠΕ
Πηγή: skai.gr