Κλείσιμο

Εργαζόμενοι – φτωχοί στην Ελλάδα

Η Ελλάδα συνεχίζει να εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό εργαζομένων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, καθώς όπως προκύπτει από τα στοχεία που δημοσίευσε η Κομισιόν, η χώρα μας έχει το δεύτερο σε μέγεθος ποσοστό συνολικής φτώχειας εξαιτίας των πολύ μικρών κοινωνικού χαρακτήρα παροχών (εξαιρούνται οι συντάξεις).

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2006 το 13% των εργαζομένων ζούσε κάτω από το όριο της φτώχειας, όταν ο μέσος όρων των 27 χωρών της Κοινότητας είναι 8%, ενώ το 2007 το συνολικό ποσοστό των Ελλήνων – εργαζομένων και ανέργων – που βρισκόταν κάτω από το όριο της φτώχειας ήταν της τάξης του 20%.

Σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν που θα υποβληθεί στο Ευρωπαικό Συμβούλιο Κορυφής στις 19-20 Μαρτίου, το φαινόμενο των εργαζόμενων - φτωχών οφείλεται σε μια σειρά από παράγοντες που οι κυριότεροι είναι: οι χαμηλοί μισθοί, ο μεγάλος αριθμός ανειδίκευτων εργαζομένων αλλά και η σταθερή μεταφορά εργαζομένων στο τομέα της μερικής απασχόλησης που έχει επινοήσει η νέο φιλελεύθερη Κομισιόν, πιέζοντας με κάθε τρόπο τις χώρες -μέλη να την επεκτείνουν προκειμένου να φαίνεται ότι μειώνεται η ανεργία.

Σε ό,τι αφορά στους μετανάστες στην έκθεση αναφέρεται ότι αν και εμφανίζουν ελαφρώς χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας από τους Έλληνες, πλήττονται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από την φτώχεια κυρίως εξαιτίας της αδήλωτης ή της ανασφάλιστης εργασίας που παρέχουν.

Ως προς τις κοινωνικές παροχές (πλην συντάξεων) που διαθέτει η Ελλάδα στους πολίτες της αυτές εμφανίζουν την μικρότερη θετική επίδραση στην βελτίωση του εισοδήματος των Ελλήνων. Συγκεκριμένα, αυτού του τύπου οι κοινωνικού χαρακτήρα παροχές περιορίζουν στη χώρα μας το ποσοστό της φτώχειας κατά 17% περίπου, ενώ στην Κοινότητα η μείωση φθάνει κατά μέσον όρο στο 35% και στη Σουηδία στο 60%.

Τέλος, η Ελλάδα εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό (7,5%) των πολιτών που πληρώνουν από τη τσέπη τους την ιατρική τους περίθαλψη και τούτο παρά την "λειτουργία" εθνικού συστήματος υγείας, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Κοινότητα είναι 6,2%.
Πηγή: Γιώργος Δαράτος, Βρυξέλλες