Ανεργία: Υποχώρηση στο 12,8% τον Φεβρουάριο

Υποχώρηση στο 12,8% σημείωσε η ανεργία τον Φεβρουάριο, έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 12,9% τον Ιανουάριο του 2022. Τον Φεβρουάριο του 2021 η ανεργία είχε διαμορφωθεί στο 16,1%. 

Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 455.115, φτάνοντας στους 4.118.939, σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2021 (+12,4%) και κατά 112.391 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2022 (+2,8%). Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 99.441 σε σχέση με τον Φεβρουάριο του προηγούμενου έτους (-14,2%), ενώ σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2022 αυξήθηκαν κατά 7.428 άτομα (+1,2%) φτάνοντας συνολικά τους 603.025 στη χώρα.
Μείωση κατά 11,1% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2021 σημείωσαν και τα άτομα που είναι κάτω των 75 ετών και δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, όπως και τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία («άτομα εκτός εργατικού δυναμικού»). Συγκεκριμένα ανήλθαν τον Φεβρουάριο του 2022 σε 3.120.148, όντας 387.995 λιγότερα σε σχέση με ένα έτος πριν, και 122.526 λιγότερα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2022.

Πηγή: moneyreview.gr