Με κεντρικό σύνθημα «ανακύκλωσε!!! Κάντο τρόπο ζωής» ο Σκάι σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης και  την Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε διοργάνωσαν το περασμένο Σάββατο το πρωί άλλη μια δράση για την ανακύκλωση στην κεντρική πλατεία της Λάρισας.

Απλοί πολίτες έφεραν για ανακύκλωση ηλεκτρικές συσκευές όπως οθόνες, τάμπλετ, οικιακές μικροσυσκευές ενώ μικροί και μεγάλοι γνώρισαν για τα οφέλη της ανακύκλωσης με τους μπλε κάδους μέσα από παιχνίδια και δραστηριότητες.

Μόνο το 2014 ανακυκλώθηκαν 45.000 τόνοι ηλεκτρικών συσκευών και αξιοποιήθηκαν τα υλικά τους.
Με την ανακύκλωση συσκευασιών που γίνεται μέσω των μπλέ κάδων αξιοποιούνται χρήσιμα υλικά όπως χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο και γυαλί. Τα υλικά διαχωρίζονται σε Κέντρα διαλογής και προωθούνται για την παραγωγή νέων προϊόντων.

Οι εταιρεία αναπτύσσει ένα νέο πρόγραμμα για την ανακύκλωση του γυαλιού σε μπλε κώδωνες σε τουριστικές μονάδες και επιχειρήσεις εστίασης ενώ η δράση στη Λάρισα είχε την υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης.

Η ανεξέλεγκτη απόρριψη των αποβλήτων στο περιβάλλον εγκυμονεί πολλούς κινδύνους που πολλές φορές δεν γίνονται άμεσα αντιληπτοί. Απόβλητα όπως τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη περιέχουν επικίνδυνες ουσίες όπως μόλυβδο, υδράργυρο και κάδμιο που η απόρριψή τους στο περιβάλλον έχει επιπτώσεις στο έδαφος, το νερό, τους οργανισμούς, ακόμη και στον άνθρωπο. Το πλαστικό χρειάζεται αιώνες για να διαλυθεί και η παρουσία στο περιβάλλον του μπορεί να προκαλέσει ακόμη και το θάνατο σε ζώα και οργανισμούς. Η απόρριψη του γυαλιού σε χωματερές κοντά σε δασικές εκτάσεις προκαλεί συχνά πυρκαγιές.

Εάν δεν κάνουμε ανακύκλωση,  τα απόβλητα θα κατέληγαν στις χωματερές.  Κατά την αποσύνθεσή τους εκπέμπουν μεθάνιο, ένα αέριο που προκαλεί ατμοσφαιρική ρύπανση μεγαλύτερη και από αυτή του άνθρακα. 

Επιπλέον η ανακύκλωση υλικών, απαιτεί λιγότερη ενέργεια και έτσι εκπέμπονται μικρότερες ποσότητες ρύπων στην ατμόσφαιρα. 

Στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης από την ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων μειώνονται οι εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα κατά 160 εκατομμύρια τόνους το χρόνο.

Η ανακύκλωση συμβάλλει καθοριστικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Οι εργασίες της συλλογής, διαλογής, επεξεργασίας και αποσυναρμολόγησης απασχολούν περισσότερους εργαζόμενους από ότι η ταφή των αποβλήτων. Ανάλογα με το υλικό και τη χώρα, υπολογίζεται ότι η ανακύκλωση της ίδιας ποσότητας αποβλήτων δημιουργεί 6 έως 10 φορές περισσότερες θέσεις εργασίας από ότι η ταφή ή τη θερμική επεξεργασία. Ειδικότερα για την Ελλάδα υπολογίζεται ότι η ανακύκλωση δημιούργησε τα τελευταία 10 χρόνια 3.600 θέσεις πλήρους απασχόλησης.


Πηγή: Γιώργος Κεραμιτζόγλου