Τα παγκόσμια αποθέματα και η κατανάλωση
Το Φυσικό Αέριο σχηματίστηκε από τα θαμμένα αποθέματα φυτικών και θαλάσσιων ζωικών οργανισμών που έζησαν πριν από 200 και πλέον εκατομμύρια χρόνια.

Κατά τη δημιουργία και την εναπόθεση της άμμου σε στρώματα, κάποιες φορές με πάχος χιλιάδων ποδών, δημιουργούνταν πίεση και ζέστη ώστε αυτά τα προϊόντα με την υψηλή ενεργειακή δύναμη αποσυντέθηκαν, αλλάξανε μορφή και μετασχηματίστηκαν σε υδρογονάνθρακες. Έτσι με την πάροδο του χρόνου συγκεντρώθηκαν στα στρώματα των υπογείων ιζηματογενών πετρωμάτων, με πορώδη κυρίως μορφή, που επέτρεπε την φυσική αποθήκευσή τους.

Σήμερα, το Φυσικό Αέριο θεωρείται παγκοσμίως η πιο καθαρή μορφή ενέργειας λόγω της σύστασής του. Εν αντιθέσει το πετρέλαιο, το κάρβουνο και άλλα φυσικά καύσιμα, έχουν πολύπλοκη χημική σύσταση και κατά την καύση τους εκλύονται υψηλά ποσοστά διοξειδίου του άνθρακα, ενώσεων θείου και αζώτου.

Η Ευρώπη ευνοείται περισσότερο από κάθε άλλη ήπειρο από την ύπαρξη του Φυσικού Αερίου: η γειτνίαση με τις περιοχές παραγωγής (Ρωσία, Αλγερία, Ολλανδία, Μέση Ανατολή και άλλες), καθώς και το πυκνό δίκτυο των διασυνδεόμενων αγωγών μεταφοράς εξασφαλίζουν παντού τη διαθεσιμότητά του.

Tα αποθέματα του φυσικού αερίου...
Tα αποθέματα του Φυσικού Αερίου είναι εξίσου κατανεμημένα παγκοσμίως με αυτά του πετρελαίου. Σύμφωνα με τελευταίες έρευνες τα αποθέματα Φυσικού Αερίου, ανέρχονται σε 6.798,3 τρισεκατομμύρια κ.π. ή 185,7 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ή 185.700 δισεκατομμύρια κυβικά, εκ των οποίων την μερίδα του λέοντος κατέχει το Ιράν, με 1.187,3 τρισεκ. κυβικά πόδια αποδεδειγμένων κοιτασμάτων φυσικού αερίου, ενώ στην δεύτερη θέση ακολουθεί η Ρωσία, με 1.163 τρισεκ.κυβικά πόδια αποδεδειγμένων κοιτασμάτων φυσικού αερίου.

Γενικά αποδεικνύεται ότι τα διαθέσιμα αποθέματα Φυσικού Αερίου τα οποία  κατά το 2014 ανέρχονται σε 200 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, επαρκούν για περισσότερα από πενήντα πέντε χρόνια με τους ρυθμούς παραγωγής του ιδίου έτους. Ενώ φαίνεται ότι κατά την εξαγωγή και την κατανάλωση τα αποθέματα λιγοστεύουν, οι τάσεις και η εμπειρία του παρελθόντος αποδεικνύουν ότι αυτά επανασυντίθενται εξίσου. Σε αυτό βεβαίως βοηθά ιδιαίτερα η πρόοδος των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για την εύρεση και την εξαγωγή του Φυσικού Αερίου.

Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Zeniθ