Κατατέθηκε την Παρασκευή στην εθνική αντιπροσωπεία η τροπολογία για το γήπεδο στον Βοτανικό. Η ρύθμιση εντάχθηκε στον νέο Αναπτυξιακό νόμο. 

Τι τροποποιείται;

Το πρώτο και το τρίτο εδάφιο της  παραγράφου 7 του άρθρου 45 του ν.4809/21
 
Επιμηκύνεται στα 49 έτη από τα 15 έτη το χρονικό διάστημα που θα καταβάλλεται στον ΠΑΟ, ποσοστό επί των εσόδων από:

-  Εισιτήρια
-  Εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων
 
Γίνεται αναφορά στην ειδική έκθεση επί της τροπολογίας ότι η απώλεια εσόδων θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του Δήμου Αθηναίων.
 
Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα παράτασης του χρονικού διαστήματος με ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών & Αθλητισμού
 
Διαβάστε την τροπολογία αναλυτικά  


Ολόκληρο το άρθρο 5

Ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί των εσόδων από τα εισιτήρια και την εκμετάλλευση των διαφημιστικών χώρων του γηπέδου καταβάλλεται στο σωματείο, για την εξυπηρέτηση των εξόδων συντήρησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων, για χρονικό διάστημα σαράντα εννέα ετών (49) ετών από την έναρξη της παραχώρησης σε αυτό, λόγω της απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων του σωματείου από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, με σκοπό την εψαρμογή του προγράμματος «Διπλή Ανάπλαση» καιτη δημιουργία υπερτοπικού πόλου πρασίνου, μη εψαρμοζόμενων των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 56 και του δεύτερου και τρίτου εδαψίου της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 2725/1999 (Α' 121). Μετά την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το ως άνω ποσοστό αποδίδεται στον Δήμο Αθηναίων, ο οποίος αναλαμβάνει τη συντήρηση του γηπέδου. Το ως άνω χρονικό διάστημα των σαράντα εννέα (49) ετών δύναται να παρατείνεται με Κοινή απόψαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό υπουργού.»
 
«7. Ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί των εσόδων από τα εισιτήρια και την εκμετάλλευση των διαφημιστικών χώρων του γηπέδου καταβάλλεται στο σωματείο, για την εξυπηρέτηση των εξόδων συντήρησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ετών από την έναρξη της παραχώρησης σε αυτό, λόγω της απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων του σωματείου από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας με σκοπό την εφαρμογή του προγράμματος Διπλής Ανάπλασης και τη δημιουργία υπερτοπικού πόλου πρασίνου, μη εφαρμοζόμενων των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 56 και του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 2725/1999 (Α' 121). Μετά την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το ως άνω ποσοστό αποδίδεται στον Δήμο Αθηναίων, ο οποίος αναλαμβάνει τη συντήρηση του γηπέδου. Το ως άνω χρονικό διάστημα των δεκαπέντε (15) ετών δύναται να παρατείνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.»
 
Διαβάστε όλες οι ειδήσεις

Πηγή: skai.gr

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις