Στοιχεία για τις προσλήψεις και τις αποχωρήσεις στο Δημόσιο

Αναλυτικά στοιχεία για τις προσλήψεις στο Δημόσιο τη διετία 2010 - 11 έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Σύμφωνα με το υπουργείο εγκρίθηκαν 7.385 θέσεις τακτικού προσωπικού, έναντι 80.000 αποχωρήσεων, ενώ ο αριθμός των συμβασιούχων από 120.000 το 2009 μειώθηκε φέτος στις 35.000.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, από τα αναλυτικά στοιχεία των προσλήψεων για τα έτη 2010 και 2011, προκύπτει ότι:

α) Για τα έτη 2010 και 2011 εκδόθηκαν μόλις 7.385 εγκρίσεις νέων προσλήψεων τακτικού προσωπικού (5.190 για το 2010 και 2.195 για το 2011), έναντι περίπου 80.000 αποχωρήσεων.

β) Ο αριθμός των συμβασιούχων (έργου, ορισμένου χρόνου και stage) το 2009 ανήρχετο σε περίπου 120.000 απασχολούμενους και σήμερα ανέρχεται σε 35.000, δηλαδή έχουμε μείωση 70%.

γ) Από το 2009 έως σήμερα ο συνολικός αριθμός των απασχολούμενων στο δημόσιο, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, μειώθηκε κατά περίπου 200.000 άτομα.

δ) Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ «έχει παγώσει» περισσότερους από 9.000 διορισμούς μονίμων, για τους οποίους έχουν εκδοθεί οριστικά αποτελέσματα από το ΑΣΕΠ ή από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

ε) Όλες οι διαδικασίες προσλήψεων από τότε που ανέλαβε η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ γίνονται με το νόμο του ΑΣΕΠ.

Σημειώνεται δε ότι από τη μείωση του τακτικού προσωπικού στο δημόσιο τομέα, που επετεύχθη το 2011, προκύπτει συνολικό δημοσιονομικό όφελος ύψους περίπου 600 εκατομμύριων ευρώ, σε σχέση με το 2010.

Επίσης, το υπουργείο, σχετικά με το έκτακτο προσωπικό, επισημαίνει ότι το 2009 δόθηκαν εγκρίσεις για συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις μίσθωσης έργου στο δημόσιο τομέα για 88.665 άτομα, μη συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων για τους ΟΤΑ, οι οποίες ανήλθαν σε περίπου 10.000. Επίσης είχαμε περίπου 22.000 stage. Σύνολο περίπου 120.000 συμβασιούχοι.

Τον επόμενο χρόνο, το 2010, απασχολήθηκαν συνολικά 74.289 άτομα με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις μίσθωσης έργου στο δημόσιο τομέα, ενώ με το ν.3899/2010, που θεσπίστηκε για το 2011, υπήρξε μείωση των εγκρίσεων έκτακτου προσωπικού κατά 15%, σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του 2010. Στη συνέχεια, με το ν.3986, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1.7.2011 θεσπίστηκε η υποχρέωση μείωσης έκτακτου προσωπικού κατά 50%. Από την 1.1.11 έως την ημερομηνία δημοσίευσης του ως άνω νόμου είχαν ήδη δοθεί 19.033 εγκρίσεις.

Αναφέρεται δε ότι μέχρι σήμερα, για το έτος 2011, εγκρίθηκαν συνολικά 34.851 συμβάσεις - πλην των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και των αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, διάρκειας 255.185 ανθρωπομηνών. Το επιτρεπόμενο, από τον εφαρμοστικό νόμο, όριο για το 2011 είναι 37.146 συμβάσεις συνολικής διάρκειας 297.843 ανθρωπομηνών. Μέχρι τη συμπλήρωση του επιτρεπτού ορίου υπολείπονται ακόμα 2.295 συμβάσεις συνολικής διάρκειας 42.658 ανθρωπομηνών.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν οι συμβάσεις έκτακτου προσωπικού:3.086 προσωπικό για τη στελέχωση κοινωνικών υπηρεσιών και δομών των ΟΤΑ, η πλειοψηφία των οποίων είναι Βρεφονηπιοκόμοι για τους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της χώρας,16.220 Αναπληρωτές Δάσκαλοι και Καθηγητές Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη στελέχωση των Δημοτικών, Γυμνασίων, Λυκείων της χώρας,1.300 Διδακτικό προσωπικό ΤΕΙ,250 Διδακτικό προσωπικό ΑΕΙ,750 ΙΚΑ ΕΤΑΜ, 1.400 ΟΑΕΔ, 648 Προσωπικό για κατασκηνώσεις, 398 Προσωπικό νοσοκομειακών μονάδων, 2.900 Προσωπικό Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, 280 ΟΤΕΚ,350 ΕΡΤ, 116 Προσωπικό για υποδοχή μεταναστών, 2.154 Αρχαιολόγοι, Νυχτοφύλακες, λοιπό προσωπικό για τη στελέχωση των Μουσείων της χώρας κατά τη θερινή περίοδο, 1.200 Ειδικοί Φρουροί, 2.750 Εποχικοί Πυροσβέστες και 100 προσωπικό ΕΛΣΤΑΤ.

Τέλος, από τη μείωση του έκτακτου προσωπικού του δημόσιου τομέα που αφορά το 2011, προκύπτει συνολικό δημοσιονομικό όφελος ύψους περίπου 300 εκατομμυρίων ευρώ, σε σχέση με το 2010.

Τέλος ως προς της «παγωμένες προσλήψεις» στην ανακοίνωση αναφέρεται:

ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ - ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΣΕΠ 2010 4.207 - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 636 -ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2643/1998 (ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ) 1.500 - ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ ΒΑΣΕΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (ΑΘΛΗΤΕΣ, ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ, ΠΥΡΟΠΑΘΕΙΣ) 480 - ΔΕΗ 1.624 - ΟΤΑ Α΄ & Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΜΕ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ 31-12-2009 659, δηλαδή σύνολο 9.106.


Πηγή: skai.gr