Πρόστιμα σε γιατρούς για «πάρτι προμηθειών»

Το ποσό των 1.789.480,88 ευρώ ζητά το Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης από τους 13 γιατρούς που εμπλέκονται στο σκάνδαλο των προμηθειών στην Ορθοπεδική και Ναυροχειρουργική κλινική.

Η διοίκηση του νοσοκομείου έχει επιδώσει τις τελευταίες ημέρες στους γιατρούς την «πρόσκληση αποκατάστασης της ζημίας από την προμήθεια εξωσυμβατικού ορθοπεδικού και νευροχειρουργικού υλικού», με την οποία τους καλεί εντός 48 ωρών να καταβάλουν τα ποσά στα ταμεία του νοσοκομείου.

Τα ποσά που έχουν υπολογιστεί από το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας έχουν επιμεριστεί στους γιατρούς ανάλογα με το μέγεθος της ευθύνης το οποίο απορρέει από τη θέση τους στο νοσοκομείο, αλλά και από τη συμμετοχή τους στο «πάρτι των προμηθειών», όπως είχε χαρακτηριστεί το σκάνδαλο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Στους πέντε από τους γιατρούς η καταλογιστέα βλάβη ανέρχεται σε 1,5 εκατ. ευρώ, καθώς σε δύο εξ΄αυτών καταλογίζονται τα ποσά 873.580 ευρώ και 307.665 ευρώ και στους άλλους τρεις από 105.000 έως 203.000 ευρώ. Στους υπόλοιπους έχουν καταλογιστεί ποσά από 77.000 έως 1.500 ευρώ.
Πηγή: Θανάσης Τσίγγανας