Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ  και αναρτήθηκαν σε όλα τα Λύκεια της χώρας και στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr. Παράλληλα δόθηκαν στη δημοσιότητα και τα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων,

Μεγάλα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση και διασπορά των βαθμολογιών άνω του δέκα, χωρίς ωστόσο να έχει μειωθεί σε μεγάλο βαθμό ο αριθμός των υποψηφίων που αρίστευσαν, είναι τα στοιχεία που συνθέτουν τη γενική εικόνα των φετινών βαθμολογιών των υποψηφίων των Πανελλαδικών.

Μάλιστα, στα μαθήματα των μαθηματικών,Αρχαίων Ελληνικών, της Ιστορίας και της Χημείας καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση, καθώς ένας στους δύο μαθητές έγραψαν κάτω από 10. Ειδικότερα, τα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση είναι 58,84% στα μαθηματικά, 50,81% στην Ιστορία, 48,28% στη Χημεία και 47,18% στα Αρχαία Ελληνικά.

Στο μάθημα της Έκθεσης, το θέμα της φιλαναγνωσίας φαίνεται να δυσκόλεψε πολύ τους υποψήφιους, αφού το 36,91% εξ αυτών έγραψε κάτω από τη βάση. Αμέσως επόμενη μεγαλύτερη συγκέντρωση βαθμολογιών υπήρξε μεταξύ 11 και 14, που έλαβε το 25,25% των υποψηφίων.

Όσον αφορά στην Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, στα Αρχαία Ελληνικά το 29,78% των υποψηφίων έγραψε από 0 έως 5 και το 17,4% από 5 έως 10. Βαθμολογία από 18 έως 20 συγκέντρωσε το 3,95% των υποψηφίων. Στην Ιστορία, επίσης τα ποσοστά ήταν μεγάλα κάτω από τη βάση, με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση βαθμολογιών να είναι και πάλι στις βαθμολογίες 0-5 (29,67%). Δεν έλειψαν, ωστόσο και οι καλές βαθμολογίες αφού το 15,64% συγκέντρωσε βαθμολογία άνω του 18. Στο μάθημα της Κοινωνιολογίας, που εξετάστηκε για πρώτη φορά φέτος, συγκεντρώθηκε το μεγαλύτερο ποσοστό υψηλότερων βαθμολογιών, αφού το 20,72% των υποψηφίων αρίστευσε (19-20). Ποσοστό 13,01% των υποψηφίων βαθμολογήθηκε από 17-19.

Όσον αφορά στην Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, οι μισοί σχεδόν υποψήφιοι έγραψαν κάτω από τη βάση, με το ποσοστό βαθμολογιών κάτω του 10 να διαμορφώνεται στο 48,75%. Βαθμολογία άνω του 18 συγκέντρωσε μόλις το 4,54% των υποψηφίων. Στη Φυσική το μεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώθηκε σε βαθμολογίες κάτω από τη βάση (41,5%), χωρίς ωστόσο να λείπουν ψηλές βαθμολογίες, καθώς το 15,88% των υποψηφίων έγραψε πάνω από 18. Η εικόνα είναι καλύτερη στο μάθημα των Μαθηματικών, με το ποσοστό βαθμολογιών κάτω από τη βάση να διαμορφώνεται στο 33,13% και των βαθμολογιών 18-20 στο 14,41%.

Για τους υποψήφιους της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας, η εικόνα για το μάθημα της Φυσικής δεν διαφέρει από τη γενική τάση, με το 44,97% των υποψηφίων να έχει γράψει κάτω από 10 και το 15,18% να έχει λάβει βαθμολογία 18-20. Στη Χημεία, στο 47,16% διαμορφώθηκε το ποσοστό των βαθμολογιών κάτω από τη βάση, ενώ οι άριστοι ήταν λίγοι, αφού το 6,77% των υποψηφίων έλαβε βαθμολογία από 18 έως 20. Στη Βιολογία, το ποσοστό βαθμολογιών κάτω από τη βάση ήταν λιγότερα (28,25%) και υπήρξε διασπορά στις βαθμολογίες άνω του 10. Πιο αναλυτικά, βαθμολογία 15-18 έλαβε το 25,15% των υποψηφίων, ενώ από 18 έως και 20, το 15,21%.

Τέλος, σχετικά με τους υποψήφιους της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, τα αποτελέσματα είναι αποκαρδιωτικά στα Μαθηματικά, αφού το 75,6% εξ αυτών έγραψε κάτω από τη βάση. Μάλιστα, το 49,36% έγραψε βαθμό από 0 έως 5. Τα γραπτά που βαθμολογήθηκαν με βαθμό άνω του 18, ήταν ελάχιστα (1,73%). Στο μάθημα της Πληροφορικής, οι βαθμολογίες κάτω του 10 ήταν εκείνες που συγκέντρωσαν επίσης τα μεγαλύτερα ποσοστά, αφού το 23,35% των υποψηφίων έγραψε από 0 έως 5 και το 21,4% από 5 έως 10. Δεν έλειψαν ωστόσο και οι καλές βαθμολογίες, με το 9,67% των υποψηφίων να παίρνει βαθμό από 19 και πάνω και το 15,22% βαθμό από 17 έως 19. Στο μάθημα της Οικονομίας, οι βαθμολογίες συγκεντρώθηκαν στα... άκρα, αφού το 22,98% των υποψηφίων έγραψε από 0 έως 5 και το 18,62% έγραψε από 19 και πάνω. Βαθμολογίες 17-19 έλαβε το 15,22% των υποψηφίων.

Επισημαίνεται, ότι τα παραπάνω στοιχεία αφορούν στους υποψήφιους των ημερησίων ΓΕΛ που εξετάστηκαν με το νέο σύστημα.

Αναλυτικά:

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Στη Νεοελληνική Γλώσσα Και Λογοτεχνία το 27,13% των μαθητών έγραψε κάτω από τη βάση ενώ το 72,87% έγραψε πάνω από τη βάση.
Στα Αρχαία Ελληνικά το 47,18% των μαθητών έγραψε κάτω από τη βάση ενώ το 52,82% έγραψε πάνω από τη βάση.
Στην Ιστορία το 50,81% των μαθητών έγραψε κάτω από τη βάση ενώ το 49,19% έγραψε πάνω από τη βάση.
Στην Κοινωνιολογία το 37,97% των μαθητών έγραψε κάτω από τη βάση ενώ το 62,03% έγραψε πάνω από τη βάση.
Στη Φυσική το 42,95% των μαθητών έγραψε κάτω από τη βάση ενώ το 57,05% έγραψε πάνω από τη βάση.
Στη Χημεία το 48,28% των μαθητών έγραψε κάτω από τη βάση ενώ το 51,72% έγραψε πάνω από τη βάση.
Στα Μαθηματικά το 58,84% των μαθητών έγραψε κάτω από τη βάση ενώ το 41,16% έγραψε πάνω από τη βάση.
Στη Βιολογία το 28,25% των μαθητών έγραψε κάτω από τη βάση ενώ το 71,75% έγραψε πάνω από τη βάση.
Στην Πληροφορική το 44,75% των μαθητών έγραψε κάτω από τη βάση ενώ το 55,25% έγραψε πάνω από τη βάση.
Στην Οικονομία το 39,76% των μαθητών έγραψε κάτω από τη βάση ενώ το 60,24% έγραψε πάνω από τη βάση.

ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Στη Νεοελληνική Γλώσσα Και Λογοτεχνία το 12,14% των μαθητών έγραψε κάτω από τη βάση ενώ το 87,86% έγραψε πάνω από τη βάση.
Στα Αρχαία Ελληνικά το 48,19% των μαθητών έγραψε κάτω από τη βάση ενώ το 51,81% έγραψε πάνω από τη βάση.
Στην Ιστορία το 51,01% των μαθητών έγραψε κάτω από τη βάση ενώ το 48,99% έγραψε πάνω από τη βάση.
Στα Λατινικά το 37,87% των μαθητών έγραψε κάτω από τη βάση ενώ το 67,13% έγραψε πάνω από τη βάση.
Στη Φυσική το 40,10% των μαθητών έγραψε κάτω από τη βάση ενώ το 59,90% έγραψε πάνω από τη βάση.
Στη Χημεία το 46,30% των μαθητών έγραψε κάτω από τη βάση ενώ το 53,70% έγραψε πάνω από τη βάση.
Στα Μαθηματικά το 58,84% των μαθητών έγραψε κάτω από τη βάση ενώ το 41,16% έγραψε πάνω από τη βάση.
Στη Βιολογία το 72,46% των μαθητών έγραψε κάτω από τη βάση ενώ το 27,54% έγραψε πάνω από τη βάση.
Στην Ανάπτυξη Εφαρμογών το 52,06% των μαθητών έγραψε κάτω από τη βάση ενώ το 47,94% έγραψε πάνω από τη βάση.
Στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας το 47,35% των μαθητών έγραψε κάτω από τη βάση ενώ το 52,65% έγραψε πάνω από τη βάση.

Βαθμολογίες ΕΠΑΛ

Στο ΕΠΑΛ έγραψε κατά μέσο όρο στα μαθήματα που εξετάζονταν το 55,31% των μαθητών κάτω από τη βάση ενώ πάνω από τη βάση έγραψε το 44,69%.

Εκτιμήση Βάσεων

Πτωτική φαίνεται ότι θα είναι η πορεία των βάσεων και φέτος. Μετά την περσινή απώλεια εκατοντάδων μορίων, κυρίως, στις πολυτεχνικές σχολές, η κατηφόρα, όπως αναφέρουν οι εκτιμήσεις, συνεχίζεται και φέτος.

1ο επιστημονικό πεδίο-Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Νομικών Σπουδών:

Αυξομειώσεις αναμένονται στο εν λόγω επιστημονικό πεδίο, με τις εκτιμήσεις να μην μπορούν να προσδιορίζουν συγκεκριμένα την τάση της πορείας των βάσεων. Στις υψηλόβαθμες σχολές, όπως οι Νομικές και οι Ψυχολογίες, οι μεταβολές θα είναι μικρές, ενώ και φέτος οι ξένες Φιλολογίες αναμένονται κάτω από τη βάση.

2ο επιστημονικό πεδίο-Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών:

Πτώση των βάσεων στις πολυτεχνικές σχολές, η οποία θα είναι ακόμα μεγαλύτερη στην περιφέρεια.

3ο επιστημονικό πεδίο-Επιστημών Υγείας:

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μικρή πτώση στις Ιατρικές Σχολές, λόγω του μαθήματος της Χημείας. Υπενθυμίζεται ότι πέρσι η Ιατρική Αθήνας έπεσε στα 18.724 μόρια και της Θεσσαλονίκης στα 18.585 μόρια, ενώ η τελευταία Ιατρική κατέγραψε 18.123 μόρια.

4ο επιστημονικό πεδίο-Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής:

Πιθανή άνοδο στη βάση εισαγωγής μπορεί να δουν οι οικονομικές σχολές, καθώς φέτος τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα δεν δυσκόλεψαν τους υποψηφίους και αναμένονται καλές επιδόσεις.

 

Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2020 ανά είδος Λυκείου και Ομάδα Προσανατολισμού/Τομέα εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες:

ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΕΛ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΣΠΕΡΙΝΑ

 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

21617

377

 

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

15193

95

 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

11020

72

 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

23394

164

 

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΟΝΟ)

323

2

 

ΣΥΝΟΛΑ

71547

710

 

     

 

ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΕΛ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΣΠΕΡΙΝΑ

 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

2269

51

 

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

3260

36

 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1322

18

 

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΟΝΟ)

132

4

 

ΣΥΝΟΛΑ

6983

109

 

     

 

ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΑΛ

   

 

     

 

ΤΟΜΕΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΣΠΕΡΙΝΑ

 

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

997

49

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

2535

309

 

ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

281

51

 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

345

22

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

1222

94

 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

1915

186

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

659

13

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1815

150

 

ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ

4507

394

 

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΟΝΟ)

32

3

 

ΣΥΝΟΛΑ

14308

1271

 

Οριστικοποίηση Μηχανογραφικού Δελτίου

Από σήμερα, οι περίπου 100.000 υποψήφιοι για την εισαγωγή τους στις 77.970 διαθέσιμες θέσεις των ΑΕΙ, μπορούν να υπολογίσουν τα μόρια που συγκέντρωσαν, βάσει των βαθμολογιών τους, προκειμένου να οριστικοποιήσουν τις επιλογές τους ηλεκτρονικά στο Μηχανογραφικό Δελτίο τους.

Μάλιστα, από 11 Ιουλίου, μέχρι και τις 17 Ιουλίου, όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να οριστικοποιήσουν το Μηχανογραφικό τους, επιλέγοντας «Οριστικοποίηση», στην ηλεκτρονική διεύθυνση .

Όπως έχει επισημανθεί από το υπουργείο, μετά την παρέλευση της προθεσμίας, κανείς υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το Μηχανογραφικό του. Έτσι, προτείνεται στους υποψήφιους να εκτυπώσουν ή/και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό -το οποίο που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου- ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους.

Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (εκτός από την προγραμματισμένη τους εφημερία) θα λειτουργήσουν μία επιπλέον ημέρα, η οποία δε έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής από το υπουργείο, για να υποστηρίξουν τους υποψηφίους στην ηλεκτρονική υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων.

 

Πηγή: skai.gr