Η Γερμανία αναγνωρίζει τίτλους που δίνουν τα ελληνικά σχολεία

Ν` αναγνωρίζονται από τις γερμανικές αρχές οι απολυτήριοι τίτλοι που δίνουν τα ελληνικά σχολεία της Γερμανίας, αποφάσισε η Μικτή Ελληνογερμανική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, κατά τη διάρκεια της 11ης κοινής Σύσκεψής της που πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο.
Παράλληλα, αποφασίσθηκε να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα με στόχο την αναβάθμιση των ελληνικών σχολείων στο γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα προς όφελος των μαθητών και της Ομογένειας.
Μεταξύ αυτών των μέτρων, οι τίτλοι μαθημάτων στα απολυτήρια ή στους τίτλους σπουδών θα αναγράφονται πλέον στα ελληνικά.
Αποφασίσθηκε επίσης η ενίσχυση της διδασκαλίας των μαθημάτων των Αρχαίων και των Νέων Ελληνικών ως ξένων γλωσσών στα γερμανικά σχολεία.
Αφροδίτη Παπακαλού
Πηγή: skai.gr