EFORIA

Στις 10:00 το πρωί θα ανοίξουν και σήμερα οι δημόσιες υπηρεσίες - Σε ποιες περιοχές θα ανοίξουν στις 11 τα καταστήματα

Διευκρινίζεται ότι δεν θα πραγματοποιηθούν τυχόν ραντεβού με δημόσιες υπηρεσίες που έχουν προγραμματιστεί για σήμερα πριν από τις 10:00 το πρωί

Κλείσιμο

Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων

Τη σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων για τον έλεγχο των δαπανών του Δημοσίου με στόχο τον περιορισμό της σπατάλης αλλά και τον εντοπισμό και την καταπολέμηση των παρατυπιών προβλέπει σχέδιο νόμου που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή με τίτλο «Οργάνωση του συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού προϋπολογισμού και φορολογικές ρυθμίσεις».
Στο σχέδιο νόμου προβλέπεται η σύσταση της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, έργο της οποίας θα είναι η διενέργεια ελέγχων αλλά και η λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων για τη βελτίωση της διαχείρισης του δημόσιου χρήματος από όλους τους φορείς, τη σύννομη και αποτελεσματική διαχείριση των χρημάτων που δαπανούν, την καταπολέμηση της απάτης, της δωροδοκίας, καθώς και άλλης παράνομης δραστηριότητας που είναι επιζήμια για τα οικονομικά συμφέροντά τους.
Η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων θα μπορεί να επιβάλει χρηματικά πρόστιμα, να προχωρεί σε ένορκη διοικητική εξέταση οργάνων του Δημοσίου και να αποφασίζει την προσωρινή παύση τους από τα καθήκοντά τους στην περίπτωση που διαπιστώνει μετά από έλεγχο ότι είναι υπόλογοι για παρατυπίες.
Η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων, όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο, θα επανδρωθεί από 265 υπαλλήλους, οι οποίοι είτε θα μεταταγούν σ‹ αυτήν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και άλλες διευθύνσεις, είτε θα διοριστούν μετά από επιτυχία τους σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.
Στο νομοσχέδιο προβλέπεται μάλιστα ότι δημοσιονομικός ελεγκτής που βαθμολογείται στις εκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητας με βαθμό κάτω του 7 για δύο συνεχόμενα έτη, παύεται από τα συγκεκριμένα καθήκοντά του και στερείται του τίτλου του ελεγκτή.
Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ακόμα η σύσταση μονάδων εσωτερικού ελέγχου σε όλους τους φορείς που εποπτεύονται από τα υπουργεία ή τις περιφέρειες της χώρας και έχουν προϋπολογισμό πάνω από 3 εκατ. ευρώ.
Οι δημοσιονομικοί έλεγχοι, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, θα είναι είτε προγραμματισμένοι με βάση τον ετήσιο προγραμματισμό της υπηρεσίας, είτε έκτακτοι και θα διενεργούνται ύστερα από καταγγελίες, δημοσιεύματα, πληροφορίες και βάσιμες υπόνοιες για δωροδοκίες, δωροληψίες, απάτες, ατασθαλίες ή διαχειριστικές ανωμαλίες ή ύστερα από αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή παραγγελία του αρμόδιου εισαγγελέα.
Οι δημοσιονομικοί ελεγκτές θα δικαιούνται άμεση πρόσβαση σε κάθε πληροφορία ή στοιχείο που είναι χρήσιμο για την άσκηση του ελέγχου χωρίς να υπόκεινται στους περιορισμούς της νομοθεσίας που αφορούν το φορολογικό, υπηρεσιακό, χρηματιστηριακό ή το επιχειρηματικό απόρρητο.
Παράλληλα οι αστυνομικές, λιμενικές, στρατιωτικές και λοιπές αρχές και υπηρεσίες υποχρεούνται, όταν τους ζητηθεί, να παρέχουν τις πληροφορίες ή στοιχεία που ζητούν οι ελεγκτές.
Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι οι δημοσιονομικοί ελεγκτές θα μπορούν να θέτουν προσωρινά εκτός υπηρεσίας όσους αρνούνται να εμφανίσουν κατά τον έλεγχο όλα τα βιβλία και στοιχεία της υπηρεσίας ή του φορέα που ελέγχεται, στην περίπτωση που κινδυνεύει το συμφέρον του Δημοσίου από πράξεις του ελεγχόμενου, αν υπάρχουν υπόνοιες κατάχρησης και γενικά σε κάθε περίπτωση που εμποδίζεται η απρόσκοπτη διενέργεια του ελέγχου.
Στην περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστώνονται ελλείμματα, μη νόμιμες δαπάνες και άλλες παρατυπίες, τότε οι ελεγκτές προτείνουν τον καταλογισμό ποσών σε βάρος των υπευθύνων.
Στην περίπτωση που τα ποσά που καταλογίζονται ανέρχονται σε ύψος μέχρι 10.000 ευρώ, η επιβολή τους διενεργείται με απόφαση δημοσιονομικού ελεγκτή. Για ποσά από 10.000 έως 50.000 ευρώ χρειάζεται απόφαση του καθ‹ ύλην αρμόδιου προϊσταμένου τμήματος της υπηρεσίας δημοσιονομικών ελέγχων. Για ποσά από 50.000 έως 100.000 ευρώ απαιτείται απόφαση του προϊσταμένου της διεύθυνσης και για ποσά πάνω από 100.00 ευρώ απόφαση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων.
Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών, αναφερόμενο στο σχέδιο νόμου, τονίζει ότι με αυτό δίνεται έμφαση στον έλεγχο των δαπανών με διαρθρωτικές κινήσεις μόνιμου χαρακτήρα και αποσκοπεί στο να θωρακιστεί ο προϋπολογισμός από αστάθμητους εξωτερικούς παράγοντες, όπως είναι οι τρέχουσες εξελίξεις, που δημιουργούν έντονη γεωπολιτική αστάθεια, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου και των πρώτων υλών.
Στην ανακοίνωση του υπουργείου σημειώνεται ότι η σύσταση της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών έχει στόχο τον αποτελεσματικό έλεγχο της διαχείρισης του δημόσιου χρήματος και την καταπολέμηση της σπατάλης.
Παράλληλα, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται η αναπροσαρμογή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα τσιγάρα και του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας με στόχο την ασφάλιση των εσόδων του προϋπολογισμού σε μόνιμη βάση.
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την αύξηση των τελών συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας προβλέπονται τα ακόλουθα:
Για μηνιαίο λογαριασμό μέχρι 30 ευρώ το τέλος διαμορφώνεται σε 2 ευρώ. Για μηνιαίο λογαριασμό από 30 εως 60 ευρώ σε 5 ευρώ. Για λογαριασμό από 60 έως 120 ευρώ σε 8 ευρώ. Για λογαριασμό από 120 ευρώ μέχρι και 240 ευρώ σε 15 ευρώ και για μηνιαίο λογαριασμό πάνω από 240 ευρώ σε 25 ευρώ.
Η αύξηση των τελών αυτών ισχύει από την 1η Οκτωβρίου 2006 και θα αφορά τους λογαριασμούς που θα εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή.
Παράλληλα από σήμερα αυξάνονται τα ελάχιστα ποσά ειδικών φόρων κατανάλωσης στα τσιγάρα από το 65% στο 75%, γεγονός που εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε αύξηση της λιανικής τιμής πώλησης των τσιγάρων κατά είκοσι λεπτά το πακέτο.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομικών, τα προσδοκώμενα επιπλέον έσοδα για το Δημόσιο από την αύξηση του φόρου στα τσιγάρα ανέρχονται σε 180 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση και σε 90 εκατ. ευρώ από την αύξηση των τελών κινητής τηλεφωνίας.
Πηγή: ΑΠΕ
Πηγή: skai.gr