Πράσινο τέλος 3 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης

Της Ναντίν Χαρδαλιά

Πράσινο τέλος ύψους 3 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης (diesel) ή 30 ευρώ ανά χιλιόλιτρο, επιβάλλεται από 1/1/2021 με τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Δείτε την τροπολογία εδώ

Το άρθρο 4 της τροπολογίας εξαιρεί ρητά την επιβολή του τέλους επί του πετρελαίου εσωτερικής καύσης («diesel») όταν αυτό χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης.

Όπως αναφέρεται, το τέλος θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση πράσινων έργων και δράσεων ειδικού σκοπού, στο πλαίσιο συγκεκριμένων ενεργειακών και κλιματικών στόχων έως το έτος 2030, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις.

Το πράσινο τέλος επιβάλλεται κατά τη θέση σε ανάλωση του diesel κίνησης, δηλαδή κατά τον τελωνισμό του και βεβαιώνεται και εισπράττεται από τις Τελωνειακές Αρχές της ΑΑΔΕ, μαζί με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τον ΦΠΑ.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους τα έσοδα από το εν λόγω τέλος εκτιμώνται στα 108,4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. 

Πηγή: skai.gr