Κλείσιμο

Οι επιπτώσεις του λιγνίτη

Έως σήμερα, η ΔΕΗ χρησιμοποιούσε τον λιγνίτη δωρεάν. Ο λεγόμενος εθνικός πόρος δεν είχε άλλο κόστος παρά μόνο το κόστος της εξόρυξης και επεξεργασίας του.

Η ΔΕΗ επιδιώκει την απαλλαγή της από το φόρο στερεών καυσίμων και μέχρι στιγμής έχει επιτύχει και επιτυγχάνει την ευνοϊκή μεταχείριση της στο θέμα των εκπομπών του CO2, κύριου θερμοκηπιακού αερίου.

Δηλαδή, αποσπάσαμε το δικαίωμα να αυξήσουμε τις εκπομπές CO2 κατά 25% μέχρι το 2012, αντί να τις μειώσουμε. Ήδη όμως έχουμε υπερβεί αυτό το όριο κατά 4 %.

Η ΔΕΗ είναι υπεύθυνη στην Ελλάδα για το 50% των αερίων θερμοκηπίου κι όμως της δόθηκε το δικαίωμα από το κράτος να αυξήσει τις εκπομπές της.

• • • Εάν συνεχιστούν οι σημερινές τάσεις οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην Ελλάδα αναμένεται να αυξηθούν κατά 39,2% ως το 2010. Εάν η χώρα μας δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της, θα πληρώσει χαράτσι της τάξης των 150 εκ. ευρώ στο φθηνό σενάριο και 1,5 δισ. στο ακριβό.

Πέραν όμως αυτών των ρύπων, από τις καμινάδες των λιγνιτικών σταθμών εκλύονται και άλλοι τοξικοί ρύποι που δεν καταγράφονται συστηματικά (τουλάχιστον όχι σε όλους τους σταθμούς).

Για παράδειγμα, ο ΑΗΣ Καρδιάς εκλύει ετησίως περί τα 30 κιλά αρσενικού και 20 κιλά καδμίου στην ατμόσφαιρα. Εκλύονται επίσης σημαντικές ποσότητες χρωμίου, νικελίου, αλλά και PCBs (κλοφέν).

2005 (σε τόνους)
Τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά κόστη παραμένουν εν πολλοίς εκτός υπολογισμού, ακόμη και σήμερα που ένα μέρος τους αποτιμάται εμμέσως μέσω της εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών.

Ως χώρα έχουμε υποχρέωση έναντι της Ευρώπης να εγκαταστήσουμε μέχρι το 2012 τουλάχιστον 1500 MW αιολικών πάρκων, τα οποία καλύπτουν την ισχύ που θα μας έδιναν 5 λιγνιτικές ρυπογόνες μονάδες της ΔΕΗ.
Πηγή: Νίκος Υποφάντης