Τα ανθρω?πινα γλυπτα? της Νε?ας Υο?ρκης επιστρε?φουν στην Αθη?να!

Βλε?ποντας τις κλασικε?ς και δια?σημες χορογραφι?ες τους αναρωτιε?ται κανει?ς... πω?ς μπορου?ν; Η νέα πρωτοποριακη? παράσταση των Pilobolus συνδυάζει χορο?, βι?ντεο και θέατρο και μας προσκαλει? να ανακαλύψουμε ξανά τις αισθη?σεις μας. Μέσα απο? την πλαστικο?τητα των κινη?σεων τους, οι εκπληκτικοι? Pilobolus μετατρέπονται σε ζωντανά γλυπτά και αναδεικνύουν με ευαισθησι?α και φαντασι?α, την ομορφιά και τη δύναμη της ανθρώπινης σύνδεσης. 

Προ?κειται για χορευτές φαινο?μενα που νι?κησαν τα ο?ρια της βαρύτητας και έδωσαν άλλη διάσταση στο σύγχρονο χορο? με τις ποιητικές ερμηνει?ες τους. Τα αριστουργηματικά ανθρώπινα συμπλέγματα και οι ανάλαφρες κινη?σεις των σωμάτων τους, σε συνδυασμο? με τους εκπληκτικούς φωτισμούς και τις επιλεγμένες μουσικές συνθέσεις, δημιουργούν συναρπαστικές εικο?νες που εναλλάσσονται επι? σκηνη?ς και αφη?νουν άφωνο τον θεατη?. Η νέα παράσταση των Pilobolus «Come to your senses» παρουσιάζει τις κλασικές και νέες χορογραφι?ες Gnomen, Symbiosis, On the Nature of Things, Warp and We, Branches που θα ξυπνη?σουν τις αισθη?σεις σας! 


Οι Pilobolus ξεκι?νησαν την καλλιτεχνικη? τους πορει?α το 1971. Μια ομάδα φι?λων φοιτητών στο Κολέγιο του Ντόρμουθ στο Νιου Χάμσαι?ρ, ο Moses Pendleton, ο Jonathan Wolken και ο Steve Johnson αποφάσισαν να παρακολουθη?σουν μαθη?ματα χορογραφι?ας με την αμερικανι?δα χορεύτρια και χορογράφο Alison Becker Chase. Μαζι? δημιούργησαν το πρώτο τους έργο με τον τι?τλο Pilobolus, αλλά στην ουσι?α γέννησαν και ένα νέο ει?δος αναπαραστατικη?ς τέχνης, με την κι?νηση ως πρώτη ύλη στη σύνθεση «μαγικών εικο?νων». 

Οι Pilobolus με τις τολμηρές ανατροπές τους άλλαξαν την εικο?να που έχουμε για το σύγχρονο χορο?. Συνεργάζονται διαρκώς με διαφορετικούς δημιουργούς, καταργώντας τα ο?ρια μεταξύ των τεχνών. Η ομάδα έχει δημιουργη?σει 120 χορευτικά έργα με τους χορογράφους Robby Barnett, Alison Chase, Martha Clarke, Lee Harris, Moses Pendleton, Michael Tracy, Jonathan Wolken, Renee Jaworski, Matt Kent κ.α. Σε διάστημα 48 χρο?νων, οι Pilobolus έχουν ταξιδέψει σε περισσο?τερες απο? 60 χώρες σε ο?λο τον κο?σμο, έχουν αποσπάσει πολύ σημαντικά βραβει?α (βραβει?ο Κριτικών του Βερολι?νου, βραβει?ο Scotsman, βραβει?ο Brandeis, βραβει?ο Ε?μμυ, βραβει?ο του Samuel H. Scripps American Dance Festival κ.α.) έχουν εμφανιστει? στα μεγαλύτερα θέατρα του κο?σμου, σε κινηματογραφικές ταινι?ες, στο Broadway, στα Ο?σκαρ και στους Ολυμπιακούς Αγώνες ενώ συνεχι?ζουν να ωθούν τους σπο?ρους της έκφρασης μέσω της ανθρώπινης κι?νησης σε ο?λες τις γωνιές του κο?σμου, προσεγγι?ζοντας νέα ακροατη?ρια και εξερευνώντας νέα οπτικά και μουσικά επι?πεδα. 


ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ:
Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019 στις 21.00
Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019 στις 21.00
Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019 στις 19.00

Christmas Theater
Κλειστό ολυμπιακό στάδιο Γαλατσίου (Βεϊκου)
 
Τιμές εισιτηρίων:
Πλατεία και Κερκίδα (θεατρικά καθίσματα)
VIP ζώνη: 54 ευρώ
A ζώνη: 46 ευρώ
Β ζώνη: 38 ευρώ
 
Κερκίδα (καθίσματα κερκίδας)
Γ ζώνη: κανονικό 30 ευρώ, εφηβικό – φοιτητικό – 65+, ανέργων, πολυτέκνων 22 ευρώ
Δ ζώνη: 22 ευρώ, εφηβικό – φοιτητικό – 65+, ανέργων, πολυτέκνων: 16 ευρώ  
Ε ζώνη: 14 ευρώ,  εφηβικό – φοιτητικό – 65+, ανέργων, πολυτέκνων: 10 ευρώ
 
Θέσεις ΑΜΕΑ (Μόνο με τηλεφωνική κράτηση) 10 ευρώ, συνοδός 14 ευρώ
Για κρατήσεις θέσεων ΑΜΕΑ επικοινωνήστε στο 211 77 01 700 

Ισχύουν ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια, πληροφορίες 211 77 01 700 
 
Προπώληση εισιτηρίων:  
211 77 01 700,  www.christmastheater.gr & www.viva.gr

Πηγή: skai.gr