οδηγίες

διαβάστε νέα και ειδήσεις για οδηγίες
καλάθι του νοικοκυριού

Υποχρεωτική από την 1η Δεκεμβρίου η σήμανση των προϊόντων στο «καλάθι του νοικοκυριού»

Ελλάδα

Τα καταστήματα οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που δηλώνουν στον κατάλογο καταναλωτικών προϊόντων και τα οποία αποστέλλονται στο υπουργείο Ανάπτυξης βρίσκονται σε επάρκεια 

0 0