Ο Γεώργιος Τσιβγούλης αντιπρόεδρος του Ευρ. Οργανισμού Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων

Ο Καθηγητής Νευρολογίας του ΕΚΠΑ κ. Γεώργιος Τσιβγούλης εκλέχθηκε μετά από σχετική ψηφοφορία όλων των μελών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων (European Stroke Organization, ESO, Home - European Stroke Organisation) στη θέση του Αντιπροέδρου του εν λόγω Οργανισμού.

Η σημαντική αυτή διεθνής διάκριση του κ. Τσιβγούλη προβάλει το επιστημονικό έργο των μελών του ΕΚΠΑ και άλλων Ελληνικών Πανεπιστημίων που δραστηριοποιούνται στο χώρο των Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων.

Αποτελεί την υψηλότερη διοικητική θέση που έχει κατακτήσει Έλληνας Επιστήμονας στον εν λόγω οργανισμό. 

Πηγή: skai.gr