Όροι Διαγωνισμών

Για όλους τους διαγωνισμούς του ΣΚΑΪ 100,3

αναλυτικά οι όροι εδώ και εδώ