Κλείσιμο

υπηρεσίες

διαβάστε νέα και ειδήσεις για υπηρεσίες
ΙΟΒΕ κατανάλωση

ΙΟΒΕ: Βελτιώνεται το οικονομικό κλίμα - Στην υψηλότερη επίδοση των τελευταίων 12 μηνών

Οικονομία

Σε ό,τι αφορά τα νοικοκυριά, φαίνεται πως κυριαρχεί η αρνητική επίδραση από τη συνεχιζόμενη, αν και λιγότερο έντονα, τάση αύξησης τιμών στα τρόφιμα και άλλα βασικά αγαθά

0 9