Κλείσιμο

δεκαετές ομόλογο

διαβάστε νέα και ειδήσεις για δεκαετές ομόλογο
Χρηματιστής παρακολουθεί την πορεία των ομολόγων

Aυξήθηκε το κόστος δανεισμού για το Δημόσιο στην επανέκδοση 10ετους ομολόγου

Οικονομία

Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο στην Εαρινή του Έκθεση προειδοποιεί ότι η αύξηση του κόστους δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη βιωσιμότητα του χρέους.

0 0