Σταϊκούρας: Διπλάσιοι αριθμοί ανάπτυξης για την οικονομία στην «καρδιά» της κρίσης

Όπως δήλωσε δε ο υπουργός, με τα σημερινά δεδομένα, το ΑΕΠ της χώρας αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στα 210 δισ. ευρώ το 2022 και στα 220 δισ. ευρώ το 2023. 

Στην «καρδιά» της ενεργειακής κρίσης, η οικονομία αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς, σχεδόν διπλάσιους του ευρωπαϊκού μέσου όρου, τόνισε ο Χρήστος Σταϊκούρας στο συνέδριο του Economist με θέμα τη βιώσιμη οικονομία σε καιρούς κρίσης.  

«Η εκτίμηση αναθεωρείται ανοδικά, στο 5,3% για το 2022, από αρχική εκτίμηση 3,1%. Την ίδια περίοδο, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος εκτιμάται στο 3,1%» επισήμανε ο υπουργός Οικονομικών. 

Όπως δήλωσε δε ο υπουργός, με τα σημερινά δεδομένα, το ΑΕΠ της χώρας αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στα 210 δισ. ευρώ το 2022 και στα 220 δισ. ευρώ το 2023. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα:

1ον. Το ΑΕΠ αυξάνεται ισχυρά.
Στην «καρδιά» της ενεργειακής κρίσης, η οικονομία αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς, σχεδόν διπλάσιους του ευρωπαϊκού μέσου όρου.
Η εκτίμηση αναθεωρείται ανοδικά, στο 5,3% για το 2022, από αρχική εκτίμηση 3,1%.
Την ίδια περίοδο, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος εκτιμάται στο 3,1%.
Με τα σημερινά δεδομένα, το ΑΕΠ της χώρας αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στα 210 δισ. ευρώ το 2022 και στα 220 δισ. ευρώ το 2023!

2ον. Η ανάπτυξη στηρίζεται και στην εντυπωσιακή αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών.
Εφέτος, εκτιμάται ότι, σε συνέχεια της περυσινής – και σε επίπεδα ρεκόρ – χρονιάς, θα έχουμε νέα ιστορική επίδοση στις άμεσες ξένες επενδύσεις και τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών.

Ειδικότερα:

  • Οι άμεσες ξένες επενδύσεις ανήλθαν στα 5 δισ. ευρώ το 2021, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση της τελευταίας εικοσαετίας.
  • Η ανοδική πορεία συνεχίζεται το 2022, αφού το 1ο εξάμηνο αυτές έχουν ξεπεράσει το 90% του προηγούμενου έτους.
  • Οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν στο 41% του ΑΕΠ το 2021, ποσοστό διπλάσιο σε σχέση με τα προ οικονομικής κρίσης επίπεδα.
  • Σήμερα η Ελλάδα εξάγει περισσότερο από τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία, ενώ έχει αυξήσει εντυπωσιακά τις εξαγωγές σε αγαθά υψηλής τεχνολογίας.

3ον. Η ανεργία συρρικνώνεται.
Έχοντας υποχωρήσει περίπου 6 μονάδες, σε σχέση με το 2019, βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 12 ετών, με σημαντικότερη μείωση του επιπέδου ανεργίας των νέων και των γυναικών.

4ον. Τα «κόκκινα» δάνεια στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών μειώθηκαν σημαντικά.
Διαμορφώθηκαν, στο τέλος του 1ου εξαμήνου του 2022, στα 14,8 δισ. ευρώ, ή στο 10% του συνόλου των δανείων, από 75,3 δισ. ευρώ, ή 44% του συνόλου, τον Ιούνιο του 2019.

5ον. Το κύρος και η αξιοπιστία της χώρας ενισχύονται.
Η χώρα εξήλθε από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, προπλήρωσε το σύνολο των δανείων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αναβαθμίστηκε 11 φορές τα τελευταία τρία χρόνια – 4 εξ αυτών μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία –, επέστρεψε στην ευρωπαϊκή κανονικότητα και προσεγγίζει την επενδυτική βαθμίδα.

Στο πλαίσιο αυτό ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας, το υπουργείο Οικονομικών, με γνώμονα την έγκαιρη και αποτελεσματική μετάβαση της ελληνικής οικονομίας, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις και πολιτικές που εδράζονται σε 4 πυλώνες.

1ος Πυλώνας: Εκσυγχρονίζουμε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης.
Με τον ν. 4706, ήδη από το 2020 – και εν μέσω της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης – ενισχύσαμε τη διαφάνεια και τη βιώσιμη εταιρική ανάπτυξη, αναμορφώνοντας το θεσμικό πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης των Ανωνύμων Εταιρειών και της Αγοράς Κεφαλαίου.
Την προηγούμενη εβδομάδα επεκτείναμε αυτό το πλαίσιο και στις ΔΕΚΟ.

2ος Πυλώνας: Πετυχαίνουμε οικονομική μεγέθυνση που στηρίζεται και στη βιωσιμότητα.
Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας εστιάζει στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, τομείς που αντιπροσωπεύουν – αθροιστικά – το 57% του συνολικού προϋπολογισμού.
Πρόσφατο δείγμα αποτελεί η νομοθέτηση της χορήγησης κινήτρου προσαυξημένης έκπτωσης κατά 100% σε δαπάνες μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αφορούν την πράσινη οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιοποίηση.

3ος Πυλώνας: Σχεδιάζουμε νέες στρατηγικές ενίσχυσης της βιώσιμης χρηματοδότησης, με έμφαση στην Κεφαλαιαγορά.
Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, στο πλαίσιο υλοποίησης δύο σημαντικών έργων τεχνικής βοήθειας, προωθούμε:

  • την ανάδειξη και υιοθέτηση εργαλείων δημόσιας πολιτικής για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού προς την πράσινη μετάβαση, και
  • την κατάρτιση στρατηγικής για τη συνολική αναβάθμιση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, προκειμένου αυτή να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις νέες διεθνείς συνθήκες.

4ος Πυλώνας: Προωθούμε παραγωγικές συνεργασίες μεταξύ Κυβέρνησης, Εποπτικών Αρχών και Τραπεζικού Τομέα.
Για τον σκοπό αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών, τον Μάρτιο του 2022, προχώρησε στη σύσταση Ομάδας Εργασίας για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση και την Πράσινη Οικονομική Μετάβαση.
 

Πηγή: skai.gr