Πρόστιμα 700.000 ευρώ σε εισπρακτικές για όχληση δανειοληπτών

Πρόστιμα 700.000 ευρώ σε εισπρακτικές για όχληση δανειοληπτών

Πρόστιμα που φτάνουν τις 700.000 ευρώ επιβλήθηκαν το 2019 και το 2020 σε εισπρακτικές εταιρείες για την εξοργιστική τους συμπεριφορά σε δανειολήπτες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης, το 2019 υποβλήθηκαν στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων 185 καταγγελίες καταναλωτών για παράνομη όχληση από εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για ληξιπρόθεσμές οφειλές τους και επιβλήθηκαν 49 διοικητικές κυρώσεις συνολικού ύψους 470.000 ευρώ για παραβάσεις των διατάξεων του ν.3758/2009.

Αντίστοιχα, για το έτος 2020, υποβλήθηκαν 274 καταγγελίες και επιβλήθηκαν 19 διοικητικές κυρώσεις συνολικού ύψους 231.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, τα πρόστιμα στις εν λόγω εταιρείες αφορούσαν κυρίως σε: 
•    όχληση οφειλετών πριν την πάροδο των δέκα ημερών από την ημέρα που κατέστη ληξιπρόθεσμη η οφειλή τους, 
•    όχληση οφειλετών με κλήσεις σε τηλέφωνο εργασίας, 
•    όχληση οφειλετών παρά την ύπαρξη ρύθμισης των οφειλών η οποία  τηρείται,
•    παρέκκλιση από τις εντολές του δανειστή, 
•    παραπλανητική πληροφόρηση, 
•    επίδειξη προσβλητικής συμπεριφοράς κατά την τηλεφωνική επικοινωνία.

Πηγή: skai.gr