Σύσταση επιτροπής για την διείσδυση ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη χώρα

Σύσταση επιτροπής για την διείσδυση ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη χώρα
Σύσταση επιτροπής για την διείσδυση ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη χώρα αποφάσισε ο υφυπουργός περιβάλλοντος Γιάννης Μανιάτης.

Η επιτροπή θα αναλάβει να εκπονήσει το επιχειρησιακό σχέδιο και να προτείνει κίνητρα για την ενθάρρυνση της αγοράς καθαρών αυτοκίνητων, αφού καταγράψει και μελετήσει διεθνείς τάσεις και αντίστοιχα προγράμματα από το εξωτερικό και να διερευνήσει τη δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου.

Στην επιτροπή μετέχουν καθηγητές του ΕΜΠ, στελέχη από το τραπεζικό χώρο αλλά και από το χώρο των επιχειρήσεων.

Η επιτροπή θα πρέπει να παραδώσει την τελική της έκθεσης το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου.
Πηγή: Κατερίνα Χριστοφιλλίδου