"Καμπανάκι" για την περιβαλλοντική διαχείριση στην Κάρλα

Κίνδυνος να μην ολοκληρωθεί το έργο για την περιβαλλοντική διαχείριση της λίμνης Κάρλα, σύμφωνα με επιστήμονες και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Για να ολοκληρωθεί το έργο θα πρέπει να σφραγιστούν 4.000 γεωτρήσεις που τα προηγούμενα χρόνια γινόταν άντληση νερού για τους αγρότες.

Οι γεωτρήσεις αυτές σήμερα έχουν υφάλμυρο και ακατάλληλο νερό, που όμως οι τοπικοί δήμοι δεν προχωρούν σε πράξεις σφράγισης των γεωτρύσεων.

Το έργο προβλέπει να κλείσουν όλες οι γεωτρήσεις στην περιοχή που έχουν υφάλμυρο νερό, να υπάρχει οικολογική ισορροπία στη λίμνη Κάρλα και μετά να γίνουν έργα για την ύδρευση των κατοίκων.
Πηγή: Γιώργος Κεραμιτζόγλου