Με διάταξη-έκπληξη στο φορολογικό νομοσχέδιο θεσπίζεται το δικαίωμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να ζητά επίσημα τα σχετικά στοιχεία από τους δικτυακούς τόπους διαμοιρασμού ακινήτων -μεταξύ αυτών και το Booking- εφόσον προκύπτουν ή μπορεί να προκύψουν φορολογικές υποχρεώσεις στην ημεδαπή για τις εταιρείες διαμοιρασμού αναξαρτήτως αν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα ή όχι
Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 29 η μη ανταπόκριση στο αίτημα της ΑΑΔΕ από τις πλατφόρμες διαμοιρασμού θα συνεπάγεται την διακοπή της πρόσβασης στους ιστότοπους των ψηφιακών πλατφορμών, από τους Παρόχους Υπηρεσιών Διαδικτύου. Για την διακοπή θα εκδίδεται κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) και κάθε διαχειριστής ψηφιακής πλατφόρμας πρέπει να διαβιβάζουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με τον τρόπο και στον χρόνο που αυτή ορίζει, κάθε στοιχείο που έχουν στην κατοχή τους και που ιδίως αφορά στα πρόσωπα, τα οποία έχουν την ιδιοκτησία, τη χρήση ή/και την ευθύνη λειτουργίας ή/και διαχείρισης των ιστοτόπων/ονομάτων χώρου των ανωτέρω ψηφιακών πλατφορμών.

Άλλα πρόστιμα
Με τις προτεινόμενες διατάξεις ρυθμίζεται το πλαίσιο των κυρώσεων με την εισαγωγή νέου άρθρου 54 Δ στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας για τη μη παροχή πληροφοριών ή στοιχείων από τις ψηφιακές πλατφόρμες της οικονομίας διαμοιρασμού.

Τα πρόστιμα αυτά μπορούν να ανέλθουν από 30.000 μέχρι και 100.000 ευρώ για τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου.

Στα άλλα πρόσωπα μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο από 5.000 μέχρι και 30.000 ευρώ για παράβαση της υποχρέωσής τους που συνίσταται στην παροχή πληροφοριών προς την ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη αν δεν ανταποκριθούν οι εταιρείες διαμοιρασμού, οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο θα εντέλλονται να «κατεβάσουν» τους σχετικούς ιστότοπους από το ελληνικό ίντερνετ, μέτρο ανάλογο που συμβαίνει με παράνομες διαδικτυακές εταιρείες τυχερών παιγνίων.

Πηγή: foroline