Αναστολή συμβάσεων, άδεια κι αποζημίωση ειδικού σκοπού: Tι θα ισχύει τον Μαΐο

Μέχρι τις 31 Μαΐου παρατείνεται σύμφωνα με πληροφορίες τόσο η άδεια ειδικού σκοπού για τους γονείς με τέκνα σε νηπιαγωγείο ή δημοτικό, όσο κι η ισχύ των προυποθέσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων για  επιχειρήσεις που σταδιακά ξεκινούν να ανοίγουν αλλά και όλα τα μέτρα που αφορούν την διατήρηση των θέσεων εργασίας και την ενίσχυση των επιχειρήσεων ώστε να μην κλείσουν.

Τα παραπάνω θα περιλαμβάνονται στη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 

Άδεια ειδικού σκοπού

Συνεχίζονται οι άδειες ειδικού σκοπού σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για γονείς με παιδιά σε εκπαιδευτικές δομές που παραμένουν σε αναστολή.

Το σχέδιο της κυβέρνησης για την άδεια ειδικού σκοπού αφορά παράταση μέχρι τέλος Μαΐου για όσους γονείς έχουν παιδιά σε νηπιαγωγείο και δημοτικό ενώ για γονείς παιδιών Γυμνασίου η άδεια ειδικού σκοπού λήγει στις 18 Μαΐου.

Υπενθυμίζεται πως την άδεια ειδικού σκοπού δικαιούνται εργαζόμενοι γονείς παιδιών:

– που είναι εγγεγραμμένα σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς
– που φοιτούν σε σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης
– που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας των παιδιών, καθώς και οι εργαζόμενοι γονείς ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία.

Η άδεια μπορεί να ληφθεί εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ως μισθωτός, ακόμα και εάν ο άλλος γονέας είναι ελεύθερος επαγγελματίας.

Σε περίπτωση κατά την οποία και οι δύο γονείς είναι μισθωτοί, στον ίδιο ή σε διαφορετικούς εργοδότες, με κοινή τους υπεύθυνη δήλωση προς τον εργοδότη ή τους εργοδότες τους, γνωστοποιούν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της ανωτέρω άδειας ή, σε περίπτωση που μοιραστούν την άδεια, τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα χρήσης της από καθέναν από αυτούς.

Σε περίπτωση που ο ένας γονέας είναι εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα ενώ ο άλλος στο Δημόσιο, απαιτείται η προσκόμιση στον εργοδότη της υπεύθυνης δήλωσης του εργαζόμενου γονέα στο Δημόσιο ότι δεν έχει κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, προκειμένου ο μισθωτός του ιδιωτικού τομέα να μπορεί να κάνει χρήση της άδειας αυτής.

Σε περίπτωση που εργάζεται μόνο ένας εκ των δύο γονέων, τότε αυτός δεν μπορεί να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, εκτός και αν ο γονέας που δεν εργάζεται :\

– νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο
– νοσεί από τον κοροναϊό 
– είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό 67% και άνω, σύμφωνα με απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ ή λαμβάνει αναπηρικό επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) ή σύνταξη αναπηρίας.

Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης γονέων, την άδεια ειδικού σκοπού λαμβάνει ο γονέας, ο οποίος έχει την επιμέλεια του παιδιού ή τη γονική μέριμνα, εκτός και αν μεταξύ τους συμφωνήσουν διαφορετικά, σύμφωνα με την κοινή τους υπεύθυνη δήλωση ως ανωτέρω.

Σε κάθε περίπτωση, για να μπορεί ο εργαζόμενος να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού πρέπει να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για λήψη ετήσιας κανονικής άδειας τουλάχιστον 6 ημερών στην εξαήμερη εργασία και 5 ημερών στην πενθήμερη εργασία. 

Σε περίπτωση που δεν πληρούται η ως άνω προϋπόθεση, τότε δικαιούται την άδεια ειδικού σκοπού κατ'αναλογία των ημερών κανονικής αδείας που δικαιούται.

Αποζημίωση ειδικού σκοπού

Η δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα είτε για επιχειρήσεις που συμπεριλαμβάνονται στην λίστα των ΚΑΔ του υπουργείου Οικονομικών που πλήττονται από τον κορονοϊό, είτε έκλεισαν με κρατική εντολή παρατείνεται έως τις 31/05/20.

Ειδικότερα σύμφωνα με πληροφορίες η αποζημίωση ειδικού σκοπού θα καταβληθεί μέχρι τις 31 Μαΐου.

Αυτό σημαίνει ότι όποιος εργοδότης βγάλει σε αναστολή τον εργαζόμενο δεν θα μπορεί να το κάνει για ημέρες πέραν της 31ης Μαΐου.

Επομένως το ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα είναι ανάλογο των ημερών αναστολής της σύμβασης.

Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που θα παραμείνουν κλειστές και πέρα από το τέλος Μάιου με κρατική εντολή όπως για παράδειγμα στον κλάδο του Τουρισμού.

Οι εργαζόμενοι αναμένεται να λάβουν αναλογία του ποσού των 800 ευρώ που δόθηκε για 45 ημέρες αναστολής, δηλαδή 534 ευρώ για έναν επιπλέον 1 μήνα έως το τέλος Μαΐου.

Αναστολή συμβάσεων εργασίας

Υποχρεωτικό θα είναι στις επιχειρήσεις που σταδιακά ανοίγουν από Δευτέρα να εργάζεται τουλάχιστον το 40% του προσωπικού που διαθέτουν. 

Με βάση το παραπάνω, κατά τον μήνα Μάιο όσες επιχειρήσεις επιλέξουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας θα πρέπει να γνωρίζουν ότι εφόσον η επιχείρηση τους είναι ανοιχτή θα πρέπει το 40% του προσωπικού να εργάζεται. 

Επιπρόσθετα, θα δίνεται η δυνατότητα στον εργοδότη να ανακαλεί την αναστολή της σύμβασης εργασίας πριν την ολοκλήρωση των 30 ημερών ή ακόμη και να την διακόπτει προκειμένου ο εργαζόμενος να επιστρέψει στην δουλειά του.

Πηγή: skai.gr