Μάχη με το χρόνο για αύξηση της δυναμικότητας του ΕΣΥ σε κλίνες εντατικής θεραπείας δίνουν οι υγειονομικές αρχές, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για περαιτέρω μετάδοση του κορωνοϊού. Ήδη έχει ζητηθεί η συνδρομή του ιδιωτικού τομέα, ενώ τίθεται σε προτεραιότητα κινητού εξοπλισμού, όπως αναπνευστήρες και μόνιτορ, προκειμένου να μετατραπούν σε ΜΕΘ άλλες μονάδες των νοσοκομείων.

Οι ανεπτυγμένες κλίνες του ΕΣΥ είναι 605, εκ των οποίων σε λειτουργία ήταν έως πρόσφατα οι 557. Σε αυτές έχουν προστεθεί τουλάχιστον 110 κλίνες του ιδιωτικού τομέα. 

Το υπουργείο Υγείας έχει ζητήσει από τις ιδιωτικές κλινικές τη διάθεση συνολικά 180 κλινών από τις 350 κλίνες που διαθέτουν. Ο σχεδιασμός προβλέπει επίσης την προσωρινή μετατροπή σε ΜΕΘ των μονάδων αυξημένης φροντίδας προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες. 


Πηγή: Καθημερινή