Πολεμική Αεροπορία: Οι τακτικές κρίσεις ταξιαρχών

Πολεμική Αεροπορία: Οι τακτικές κρίσεις ταξιαρχών

Στο πλαίσιο των ετησίων τακτικών κρίσεων των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο Κρίσεων (ΑΑΣΚ) έκρινε τους αξιωματικούς στο βαθμό του Ταξιάρχου.

Συγκεκριμένα το ΑΑΣΚ έκρινε διατηρητέους 25 ταξιάρχους Ιπταμένους, 2 ταξιάρχους Μηχανικούς Αεροσκαφών, 1 ταξίαρχο Αεροπορικών Εγκαταστάσεων, 2 ταξιάρχους Αεράμυνας, 2 Ταξιάρχους Οικονομικού, 4 ταξιάρχους Υγειονομικού Ιατρούς, 1 ταξίαρχο Διοικητικού και 1 ταξίαρχο Έρευνας - Πληροφορικής.

Παράλληλα έκρινε ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους 4 ταξιάρχους Ιπταμένους, 1 ταξίαρχο Μηχανικό Αεροσκαφών, 1 ταξίαρχο Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών, 1 ταξίαρχο Αεράμυνας, 1 ταξίαρχο Υγειονομικού Ιατρό, 1 ταξίαρχο Υγειονομικού Φαρμακοποιό, μία ταξίαρχο Υγειονομικού Νοσηλευτικής, 1 ταξίαρχο Εφοδιαστή και 1 ταξίαρχο Μετεωρολόγο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ