Εγκύκλιο για υποχρεωτικό εμβολιασμό παιδιών ζητά ο Συνήγορος του Πολίτη
Εγκύκλιο για υποχρεωτικό εμβολιασμό παιδιών ζητά ο Συνήγορος του Πολίτη
Την ανάγκη έκδοσης νέας και σαφούς στο περιεχόμενό της εγκυκλίου, η οποία δεν θα αφήνει αμφιβολία σε σχέση με τη διενέργεια των εμβολίων ως προϋπόθεση για την…
21/01/2020 - 17:39
0 ΣΧΟΛΙΑ
Χρονοβόρα η αναγνώριση τίτλων σπουδών του εξωτερικού. Η έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη
Χρονοβόρα η αναγνώριση τίτλων σπουδών του εξωτερικού. Η έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη
Την αναπροσαρμογή του πλαισίου της αναγνώρισης τίτλου σπουδών από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού και τον εξορθολογισμό της κατοχύρωσης των επαγγελματικών…
14/10/2019 - 12:10
0 ΣΧΟΛΙΑ