άνθρακας

διαβάστε νέα και ειδήσεις για άνθρακας
Ευρωπαϊκή επιτροπή

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Πιο φιλόδοξοι στόχοι για τις «καταβόθρες άνθρακα» με ορίζοντα το 2030

Περιβάλλον

Στόχος της αναθεώρησης είναι να βελτιωθεί η απορρόφηση άνθρακα από φυσικές καταβόθρες, ώστε η ΕΕ να γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050 και να βελτιωθεί η βιοποικιλότητα, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας

0 12

Πλακιωτάκης: Τα μέτρα για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας πρέπει να είναι ρεαλιστικά

Ναυτιλία

«Οι νέοι περιβαλλοντικοί κανονισμοί για τα πλοία που θα πρέπει να εφαρμοστούν έως το 2030 για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας, θα πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και να είναι πρακτικοί ρεαλιστικοί και υλοποιήσιμοι, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικ

0 0