Ακριβαίνει η οικονομία διαμοιρασμού - ΦΠΑ στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης και επιβατικών μεταφορών

Σκοπός, είναι να καταστεί το σύστημα αποτελεσματικότερο για τις επιχειρήσεις και ανθεκτικότερο στην απάτη με την υιοθέτηση και την προώθηση της ψηφιοποίησης

Επικαιροποιημένοι κανόνες ΦΠΑ για τις επιβατικές μεταφορές και τις πλατφόρμες για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπως η Airbnb και η Uber, περιλαμβάνονται στη σειρά μέτρων για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) της ΕΕ, που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 8 Δεκεμβρίου.

Σκοπός, όπως αναφέρεται, είναι να καταστεί το σύστημα αποτελεσματικότερο για τις επιχειρήσεις και ανθεκτικότερο στην απάτη με την υιοθέτηση και την προώθηση της ψηφιοποίησης. Η πρόταση αποσκοπεί επίσης στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η ανάπτυξη της οικονομίας διαμοιρασμού των πλατφορμών όσον αφορά τον ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι φορείς της οικονομίας διαμοιρασμού των πλατφορμών στους εν λόγω τομείς θα καταστούν υπεύθυνοι για την είσπραξη και την απόδοση του ΦΠΑ στις φορολογικές αρχές όταν οι πάροχοι υπηρεσιών δεν το πράττουν, για παράδειγμα επειδή είναι μικρές επιχειρήσεις ή μεμονωμένοι πάροχοι.

Διαβάστε τη σύνεχεια στο tornosnews.gr

Πηγή: skai.gr
TAGS: ΦΠΑ Airbnb