Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών: Ένας «Μίτος», απάντηση στον λαβύρινθο της ελληνικής γραφειοκρατίας

πιερρακάκης

Το «Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών» (ΕΜΔ) «Μίτος» είναι μια πλατφόρμα, στην οποία όλοι οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση, με στόχο την ενημέρωσή τους για όλες τις διαδικασίες του Ελληνικού Δημοσίου

Έναν «Μίτο» στο δαιδαλώδες τοπίο της ελληνικής γραφειοκρατίας παρουσίασε σήμερα ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, στη διάρκεια εκδήλωσης απονομής των βραβείων ψηφιακής διακυβέρνησης.

Τι είναι το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών «Μίτος»

Το «Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών» (ΕΜΔ) «Μίτος» είναι μια πλατφόρμα, στην οποία όλοι οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση, με στόχο την ενημέρωσή τους για όλες τις διαδικασίες του Ελληνικού Δημοσίου.

Θα μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με τις ισχύουσες διοικητικές διαδικασίες, τις αρμόδιες υπηρεσίες, την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και τον χρόνο διεκπεραίωσης των διαδικασιών. 

Είναι ένα εργαλείο πληροφορικής, το οποίο καταγράφει και απεικονίζει μια δημόσια διοικητική διαδικασία όπως είναι, και εμπεριέχει την πληροφορία για όλες τις διοικητικές διαδικασίες των δημόσιων φορέων και υπηρεσιών.

Αποσκοπεί στο να αποτελέσει το Κεντρικό Μητρώο για κάθε διοικητική διαδικασία.

Συστάθηκε με τον ν. 4727/2020 με σκοπό την καταγραφή, την αποτύπωση και μοντελοποίηση των ψηφιακών ή φυσικών διοικητικών διαδικασιών του δημόσιου τομέα, καθώς και την καταγραφή και αποτύπωση των απαιτούμενων στοιχείων και πληροφοριών αυτών.

Η θεσμοθέτηση του ΜΙΤΟΣ ολοκληρώνεται με διατάξεις στο σχέδιο νόμου για τις αναδυόμενες τεχνολογίες που βρίσκεται ήδη στη διαβούλευση. 

Το Μητρώο αναπτύσσεται από την ΕΔΥΤΕ GRNET, φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, βάσει των προδιαγραφών και των κατευθυντήριων γραμμών που δίνει η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών. Η καταχώριση κάθε διαδικασίας ολοκληρώνεται με την απόδοση ενός μοναδικού κωδικού αριθμού, ο οποίος αποτελεί την ταυτότητα κάθε διαδικασίας στο Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών. 

Μέχρι σήμερα ο Μίτος έχει σχεδόν 1.500 (1476) δημοσιευμένες διαδικασίες (διαδικασίες που βλέπουν οι πολίτες), από περίπου 4500, που έχουν αρχικά καταγραφεί.

Η καταχώριση γίνεται από συντάκτες που υπάρχουν σε όλα τα Υπουργεία, και οι οποίοι καταγράφουν όλα τα στάδια της διαδικασίας, ενώ παράλληλα, γίνονται συνεχείς εκπαιδεύσεις στους χρήστες.

Ο Μίτος θα προσφέρει πολλές λειτουργικότητες στον πολίτη και στον δημόσιο υπάλληλο συγχρόνως.

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

(α) λήψη ενημερώσεων ανά διαδικασία, εφόσον ένας πολίτης επιθυμεί να ενημερώνεται πότε μια διαδικασία τροποποιείται

(β) ανατροφοδότηση ανά διαδικασία, εφόσον ένας πολίτης θέλει να υποβάλει κάποιο παράπονο ή καταγγελία για τη διαδικασία.

(γ) λειτουργία μητρώου δικαιολογητικών και μητρώου σημείων εξυπηρέτησης.

(δ) ταμπλό παρακολούθησης (dashboards) για τις δημόσιες υπηρεσίες.

(ε) διαλειτουργικότητα με άλλες πλατφόρμες όπως e-paravolo, πύλη EU-GO για τις διασυνοριακές υπηρεσίες, νέο back office των ΚΕΠ.

Η νομοθεσία για το Μίτος θα επικαιροποιηθεί στο νομοσχέδιο για τις αναδυόμενες τεχνολογίες, όπου προβλέπονται αναλυτικά οι διαδικασίες επικαιροποίησης και κατάργησης των διαδικασιών, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων και με το Εθνικό Τυπογραφείο.

Η τροφοδότηση του ΜΙΤΟΣ συνεχίζεται κανονικά, με στόχο έως το τέλος του 2022 να ενταχθούν όλες οι διαδικασίες στο Μητρώο, και να λειτοργήσει πλήρως ο μηχανισμός επικαιροποίησης. Έως τότε, το Μητρώο θα λειτουργεί πιλοτικά.

Πηγή: skai.gr