Zημιές ύψους 205,1 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο για τη ΔΕΗ

Ζημιές μετά φόρων ύψους 205,1 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η ΔΕΗ το α' τρίμηνο, έναντι ζημιών 12,6 εκατ. το α' τρίμηνο του 2018. Παράλληλα, τα EBITDA (λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) κινούνται σε αρνητικό έδαφος, στα -51,3 εκατ. ευρώ, έναντι 157,1 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2018.

Ο κύκλος εργασιών το α΄ τρίμηνο του 2019 διατηρήθηκε ουσιαστικά σταθερός, καθώς ο μειωμένος όγκος πωλήσεων λόγω απώλειας μεριδίου αγοράς αντισταθμίστηκε από την αύξηση του μέσου εσόδου λόγω μερικής ανάκτησης των δαπανών διοξειδίου του άνθρακα από τα τιμολόγια Μέσης και Υψηλής Τάσης.

Σύμφωνα πάντως με τη ΔΕΗ στα αποτελέσματα δεν έχουν ενσωματωθεί η ανάκτηση δαπανών για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) ύψους 21,9 εκατ. ευρώ για τα έτη 2012-2016 μετά από αναθεώρηση του σχετικού ελλείμματος από τη ΡΑΕ, τα οποία εισπράχθηκαν τον Μάιο του 2019 και η επιστροφή 99,3 εκατ. ευρώ από το πλεόνασμα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) του 2018, η οποία υλοποιήθηκε με έκδοση πιστωτικού τιμολογίου τον Ιούνιο του 2019.

Δεν έχουν ληφθεί υπόψη επίσης τα ποσά που δικαιούται η ΔΕΗ για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας του 2011 τα οποία αναμένεται να οριστικοποιηθούν το επόμενο διάστημα.

Η επιδείνωση των λειτουργικών δαπανών αποδίδεται από την επιχείρηση στους εξής τέσσερις παράγοντες:


-στην αυξημένη δαπάνη για φυσικό αέριο λόγω μεγαλύτερων ποσοτήτων αλλά και λόγω αύξησης της τιμής κατά 32,5%

- στην αύξηση της Οριακής Τιμής Συστήματος κατά 33,6% και κατ' επέκταση στην υψηλότερη δαπάνη για αγορές ενέργειας

- στην αύξηση της δαπάνης για αγορά δικαιωμάτων εκπομπών CO2 λόγω της ραγδαίας ανόδου της τιμής και

- στη μεγαλύτερη επιβάρυνση από τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ, καθώς το α΄ τρίμηνο του 2019 οι σχετικές ποσότητες υπερέβησαν το άθροισμα της λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής κατά 418 GWh.

Ο κύκλος εργασιών το α΄ τρίμηνο του 2019 διατηρήθηκε ουσιαστικά σταθερός, καθώς ο μειωμένος όγκος πωλήσεων λόγω απώλειας μεριδίου αγοράς αντισταθμίστηκε από την αύξηση του μέσου εσόδου λόγω μερικής ανάκτησης των δαπανών διοξειδίου του άνθρακα από τα τιμολόγια Μέσης και Υψηλής Τάσης.

Σημειώνεται ακόμη ότι:

-Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ (χωρίς τις υπό αποεπένδυση θυγατρικές Μελίτης και Μεγαλόπολης) κάλυψαν το 42,4% της συνολικής ζήτησης στη χώρα το α΄τρίμηνο 2019 (38,9% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το α΄ τρίμηνο του 2018 ήταν 47,8% (44,8% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα).

-Θετική επίδραση στην λειτουργική κερδοφορία του α΄ τριμήνου 2019 είχε η αντιστροφή προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών ηλεκτρικής ενέργειας ύψους 17,7 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχης αντιστροφής πέρυσι ύψους 3,6 εκατ. ευρώ.

-Οι συνολικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε 203,8 εκατ. ευρώ έναντι 182,8 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2018.

-Το καθαρό χρέος στις 31.3.2019 ήταν 3.625,3 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 119,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με την 31.12.2018 και κατά 91,4 εκατ. ευρώ σε σχέση με 31.3.2018.