«Πράσινο φως» της Κομισιόν για ευελιξία στην κρατική ενίσχυση επιχειρήσεων

«Πράσινο φως» της Κομισιόν για ευελιξία στην κρατική ενίσχυση επιχειρήσεων

Ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το προσωρινό πλαίσιο για τη στήριξη της οικονομίας, στη σκιά των συνεπειών της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Τα κράτη μέλη, θα μπορούν να κάνουν χρήση της ευελιξίας που προβλέπουν οι κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων με στόχο τη στήριξη της οικονομίας.

Το νέο πλαίσιο, θα επιτρέψει στα κράτη μέλη: 

  • Να χορηγούν περιορισμένα ποσά ενίσχυσης σε επιχειρήσεις που πλήττονται από την τρέχουσα κρίση ή από τις συναφείς κυρώσεις και αντίμετρα
  • Να διασφαλίσουν ότι εξακολουθεί να υπάρχει επαρκής ρευστότητα για τις επιχειρήσεις
  • Να αποζημιώσουν τις επιχειρήσεις για τις πρόσθετες δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνθηκαν λόγω των εξαιρετικά υψηλών τιμών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα είδη αυτά μέτρων θα είναι διαθέσιμα και για επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως προβληματικές, καθώς ενδέχεται να αντιμετωπίζουν σοβαρές ανάγκες ρευστότητας λόγω των τρεχουσών συνθηκών που εκδηλώνονται μετά την πανδημία του κορωνοϊού. Οι ελεγχόμενες από τη Ρωσία οντότητες που υπόκεινται σε κυρώσεις θα εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των εν λόγω μέτρων.

Για παράδειγμα: εάν τα κράτη μέλη επιθυμούν να ελαχιστοποιήσουν τον αντίκτυπο της απότομης αύξησης του κόστους των συντελεστών παραγωγής, μπορούν να θεσπίσουν αμέσως καθεστώτα χορήγησης έως 400 000 ευρώ ανά επιχείρηση που πλήττεται από την κρίση. Η Επιτροπή είναι έτοιμη να συνεργαστεί αμέσως με τα κράτη μέλη για την άμεση εξεύρεση εφικτών λύσεων, ώστε να διαφυλαχθεί αυτό το σημαντικό μέρος της οικονομίας μας, αξιοποιώντας την πλήρη ευελιξία που παρέχουν οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.

Προκειμένου να διατηρηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά, το νέο προσωρινό πλαίσιο κρίσης περιλαμβάνει ορισμένες διασφαλίσεις. Τα κράτη μέλη καλούνται επίσης να συμπεριλάβουν απαιτήσεις βιωσιμότητας για τη χορήγηση ενισχύσεων για το πρόσθετο ενεργειακό κόστος που συνδέεται με τις υψηλές τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.

Το προσωρινό πλαίσιο κρίσης συμπληρώνει την υφιστάμενη εργαλειοθήκη για τις κρατικές ενισχύσεις με πολλές άλλες δυνατότητες που έχουν ήδη στη διάθεσή τους τα κράτη μέλη, όπως μέτρα για την παροχή αποζημίωσης σε επιχειρήσεις για ζημίες που υπέστησαν άμεσα λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, και μέτρα που περιγράφονται στις ανακοινώσεις της Επιτροπής σχετικά με τις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: «Στις κρίσιμες αυτές στιγμές η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να στηρίζει την Ουκρανία και τον λαό της. Πρέπει να αντιταχθούμε στη βάναυση αυτή εισβολή καθώς διακυβεύεται και η δική μας ελευθερία.

Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν από την ΕΕ και τους διεθνείς εταίρους της έχουν επιφέρει σοβαρό πλήγμα στη ρωσική οικονομία.

Οι εν λόγω κυρώσεις πλήττουν επίσης την ευρωπαϊκή οικονομία και τούτο θα εξακολουθήσει να ισχύει κατά τους προσεχείς μήνες. Πρέπει να μετριάσουμε τις οικονομικές επιπτώσεις αυτού του πολέμου και να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις και τους τομείς που πλήττονται σοβαρά. Και πρέπει να δράσουμε συντονισμένα.

Πηγή: skai.gr