Σταθμοί Μεταφόρτωσης: προβλέπονται αλλά δεν έχουν γίνει

Ο Περιφερειακός Σχεδιασμός προβλέπει τη κατασκευή 5 κεντρικών σταθμών μεταφόρτωσης μέσης δυναμικότητας 400 έως 1000 τόνων ανά ημέρα και 18 τοπικούς σταθμούς μεταφόρτωσης συνολικής δυναμικότητας 640 χιλιάδες τόνους ανά έτος. Σε ότι αφορά την υλοποίηση και λειτουργία τους σήμερα...

ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ είναι σε λειτουργία από το 1991 εξυπηρετεί 19 δήμους αλλά πρέπει να αναβαθμιστούν οι υποδομές του

ΣΜΑ ΕΛΑΙΩΝΑ θα εξυπηρετήσει την Αθήνα και 5 όμορους δήμους. Λόγω ακύρωσης των περιβαλλοντικών όρων από το ΣτΕ το 2005 ακυρώθηκε ο διαγωνισμός της κατασκευή του.

ΣΜΑ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ (περιοχές Ελληνικό, Γλυφάδα Αλίμου) εκκρεμεί η διαδικασία χωροθέτησής του

ΣΜΑ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ (ΒΙΠΑ Κηφισσιάς ΒΙΠΑ Χαμομηλίου) εκκρεμεί η διαδικασία χωροθέτησής του

ΣΜΑ ΥΜΗΤΤΟΥ (Γουδί Υμηττός Καισαριανή) εκκρεμεί η διαδικασία χωροθέτησή του

Άρα από τους 5 κεντρικούς σταθμούς που προβλέπονται στον Π.Σ σήμερα εκκρεμεί η λειτουργία των 4 και μόνο ένας αυτός στο Σχιστό λειτουργεί χωρίς να είναι σε θέση να όλους τους δήμους για τους οποίους προορίζεται. Από τους 18 τοπικούς ΣΜΑ μόνο 10 είναι υφιστάμενοι και σε λειτουργία.

Που θα γίνουν τα έργα σε Γραμματικό – Κερατέα

ΧΥΤΑ Γραμματικό

Το έργο έχει χωροθετηθεί σε οικόπεδο 520 στρεμμάτων στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού με έκταση ενεργού χώρου ταφής 150 στρέμματα και ετήσια δυναμικότητα 127.500 τόνους.

Μετά την απόρριψη του συνόλου των προσφυγών στο Συμβούλιο της Επικρατείας και την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο το έργο συμβασιοποιήθηκε στις 31.10.2007 και είναι δυνατή η άμεση έναρξη εργασιών.

Τα έργα δεν ξεκίνησαν στη περιοχή λόγω των αντιδράσεων της τοπική κοινωνίας που εμποδίζουν την πρόσβαση του αναδόχου.

ΧΥΤΑ Κερατέα

Το έργο έχει χωροθετηθεί σε οικόπεδο 540 στρεμμάτων στη θέση «Ομβριόκαστρο» Κερατέας με έκταση ενεργού χώρου ταφής 154 στρέμματα και ετήσια δυναμικότητα 127.500 τόνους.

Στις 12-7-2007 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής στις 10-10-2007 απερρίφθησαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας οι σχετικές προσφυγές και στις 15-1-2008 το Ελεγκτικό Συνέδριο γνωμοθότησε οριστικός θετικά για το έργο. Τα έργα δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα λόγω των αντιδράσεων της τοπικής κοινωνίας που εμποδίζουν την πρόσβαση του αναδόχου.

Τι προβλέπει ο Περιφερειακός Σχεδιασμός:

Έργα και μονάδες στη Φυλή – Άνω Λιόσια. Συγκεκριμένα θα δημιουργηθεί μια μεγάλη μονάδα βιολογικής ξήρανσης 700 χιλιάδων τόνων.

Ένα δεύτερο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης στη Φυλή. (Ήδη υπάρχει μια παλιά μονάδα 250 χιλιάδων τόνων) και προβλέπεται μια νέα 400 χιλιάδων τόνων.

Προβλέπεται επίσης μια μονάδα αναερόβιας χώνευσης 67 χιλιάδων τόνων για να επεξεργάζεται τα οργανικά που βγαίνουν από το καινούργιο ΕΜΑΚ.

Προβλέπεται η επέκταση του ΧΥΤΑ στη Φυλή και μια μικρή μονάδα προδιαλεγμένων οργανικών 80 χιλιάδων τόνων.

Ο Περιφερειακός Σχεδιασμός προβλέπει επίσης σε άλλους 2 χώρους εν προκειμένου το Γραμματικό (Μαύρο Βουνό) και την Κερατέα (περιοχή Ομβριόκαστρο) να γίνει ένας ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΗ μια μονάδα βιολογικής ξήρανσης 127 χιλιάδων τόνων και να γίνει μια μονάδα προδιαλεγμένων οργανικών 40 χιλιάδων τόνων. Αυτά σε κάθε ένα από τους 2 χώρους.

Τέλος προβλέπονται 5 κεντρικοί σταθμοί μεταφόρτωσης για την υπόλοιπη Αττική μέσης δυναμικότητας 400 έως 1000 τόνων ανά ημέρα και 18 τοπικοί σταθμοί μεταφόρτωσης συνολικής δυναμικότητας 640 χιλιάδων τόνων ανά έτος .

Τι δεν προβλέπει ο Περιφερειακός Σχεδιασμός

Τις σοβαρές παραλήψεις που διαπιστώνουν 4 οικολογικές οργανώσεις σε σχέση με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό τις διατυπώνουν ως εξής:

1. Δεν προβλέπει δράσεις πρόληψης που υποτίθεται ότι είναι στη κορυφή της ιεραρχίας της Ευρωπαϊκής Πολιτικής.

2. Δεν προβλέπει και δεν επεκτείνει τη διαλογή στη πηγή. Δεν λεει κουβέντα για την ανακύκλωση που γίνεται τώρα στους μπλε κάδους.

3. Δεν λαμβάνει υπόψη τη δυναμική της ανακύκλωσης, εναλλακτικής διαχείρισης, η οποία αν αυξηθεί εκτρέπει ποσότητες και οι μονάδες οι οποίες σχεδιάζονται όπως η βιολογική ξήρανση που βγάζει καύσιμο υλικό αυτόματα διαφοροποιεί τα οικονομικά και ποσοτικά δεδομένα.
Ο Περιφερειακός Σχεδιασμός δεν θέλει την ανακύκλωση την δέχεται αναγκαστικά γιατί υπάρχει βάσει άλλου νόμου, υποστηρίζουν οι οικολογικές οργανώσεις.

4. Επίσης ο Π.Σ δεν ασχολείται καθόλου με τις οικονομικές τεχνολογίες και μεθόδους που έχουν κατά καιρούς παρουσιαστεί και προταθεί. Όπως είναι η οικιακή κομποστοποίηση. (Να σημειωθεί ότι ένας κάδος που μπαίνει σ? ένα σπίτι εκτρέπει μισό τόνο σκουπιδιών το χρόνο. Άρα αν μπουν 100 χιλιάδες κάδοι στην Αττική σημαίνει 50 χιλιάδες τόνοι εκτροπή από οργανικά. Άρα η μονάδα που πρέπει να σχεδιαστεί μετά πρέπει να είναι μικρότερη).

5. Δεν λαμβάνει υπόψη τους μηχανικούς κομποστοποιητές. Φανταστείτε ένα κοντέινερ το οποίο θα τοποθετηθεί μέσα στο χώρο ενός στρατοπέδου και όλα τα οργανικά από το μαγειρείο τα έκανε κομποστ και τα αξιοποιούσε. Τι κέρδος θα υπήρχε... όχι μόνο από τα στρατόπεδα αλλά και τα νοσοκομεία τα μεγάλα ξενοδοχεία μεγάλους χώρους εστίασης....
Πηγή: Μαρία Σπυριδωνάκου